นิวยอร์กประกาศนโยบายให้ประชาชนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับบริการภายในร้านอาหาร หรือสถานที่ปิด ขณะที่เมืองใหญ่เริ่มกลับมาบังคับใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้ง

เว็บไซต์ บีบีซี และ แมชเอเบิล รายงานว่า นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ออกนโยบายบังคับให้ประชาชนแสดงหลักฐานประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้าใช้บริการ ร้านอาหาร, สถานออกกำลังกาย และสถานที่ปิด โดยประชาชนสามารถแสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชัน หรือบัตรฉีดวัคซีน 

นโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ว่านิวยอร์กจะมีผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งโดส มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ในชุมชนยากไร้ และชุมชนผิวสี ยังคงมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนในระดับต่ำ

นโยบายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ภายในเดือนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน ส่วนเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ได้กลับมาบังคับให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ปิดอีกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา.

...

ที่มา: BBC, Mashable