ศัพท์เรื่องผีๆ คือ ฮอนท บางคนออกเสียง ฮานท haunt ที่หมายถึง ‘สิงสู่’ เบตตี้หน้าตาเลิกลั่ก บอกกับทุกคนว่า Spirits haunt my room. ผีสิงห้องหนูค่ะ เบตตี้ต้องพูดซ้ำว่า Spirits haunt about my room. จะให้ haunt หรือ haunt about ก็ได้ บางคนก็ใช้เป็น passive voice ว่า My room is haunted.

คนที่เข้าไปสุงสิงที่โน่นที่นี่ ก็ใช้ haunt ได้ โรเบิร์ตไปบ้านนาตาลีไม่เคยขาด Robert haunts Natalie’s house. อเล็กซ์เห็นเหยี่ยวแดงบินว่อนอยู่บนฟากฟ้า แกก็เกิดความคิดที่จะมาถ่ายทำสารคดีเรื่องเหยี่ยวแดงที่อำเภอขลุง กลับมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว The thought of Brahminy Kite documentary haunted him. ความคิดของสารคดีเหยี่ยวแดงสิงอยู่ในสมองเขา

พ่อผมพาอเล็กซ์ไปที่ป่าชายเลนแห่งหนึ่ง แล้วบอกกับเขาว่า This is the brahminy Kite’s haunt. นี่เป็นที่สิงสู่ (ที่อยู่) ของเหยี่ยวแดง

แว็งซ็องฝันอยู่ตลอดว่าจะไปเปิดร้านอาหารไทยที่แคว้นโปรว็องซ์-อัลป์-โกต ดาซูร์ Vincent is haunted by vague dreams. แว็งซ็องถูกรบกวนเสมอๆ โดยความฝันอันเลื่อนลอยที่ว่านี้

ผู้อ่านท่านครับ haunt ยังสื่อถึง ‘หลอก’ หรือ ‘รบกวน’ ได้อีกด้วย เมื่อวันก่อน อเล็กซ็องดร์เห็นคนเป็นโควิด-19 ล้มลงเสียชีวิตบนถนนช็อง เซลีเซ The dead man’s face haunts Alexandre. หน้าตาของคนตายมาหลอกหลอนอเล็กซ็องดร์.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com