พูดถึง go-cart หรือ go-kart โดย ปกติเราจะเข้าใจว่าหมายถึง รถแข่งขนาดเล็กที่สุด มี 4 ล้อ ใช้เครื่องจักรยานยนต์ ความยาว ไม่เกิน 50 เมตร ไม่มีตัวถัง ไม่มีแหนบ ในหลาย ประเทศ คำนี้หมายถึง ‘รถไถ’ ครับ ท่านต้องดู องค์ประกอบของประโยคที่ใช้กันอยู่ด้วยนะครับ เพราะบางครั้งอาจจะหมายถึงเก้าอี้หรือรถที่มีลูกล้อสำหรับให้เด็กฝึกหัดเดิน ก็ได้

ส่วน to go สื่อถึง ‘มีเวลาเหลือ’ ผมถามถึงสัญญาเช่าอาคาร ว่า ยังมีอยู่อีกกี่ปี ผู้เช่า บอกว่า The contract has another 10 years to go. สัญญานี้ยังมีเวลาเหลืออีก 10 ปี ส่วนวลี go without สื่อถึง ‘อด’ หรือ ‘ชวด’ ในการฝึกวันนี้ ผู้บังคับกองร้อยบอกกับผู้เข้ารับการฝึกว่า You will have to go without food today. คุณต้องอดข้าวก่อนนะวันนี้

Go through with...สื่อถึง ‘ทำให้เสร็จ’ หรือ ‘ทนไปให้ถึงที่สุด’ เรียนแพทย์มาได้ 3 ปี รอนด้ารู้สึกท้อถอย เมื่อไปปรึกษากับพ่อ พ่อบอกว่า You must go through with it. ลูกต้องทำให้เสร็จ เรียนให้จบให้ได้นะลูก ทนไปให้ถึงที่สุด ส่วน go through fire and water with... สื่อถึง ‘ฝ่าความยากลำบากทุกอย่างกับ...’

แฟนลิซ่าเป็นทหารประจำอยู่ที่อลาสกา เมื่อจะแต่งงาน เธอบอกกับว่าที่สามีว่า I will go through fire and water with you. ฉันยินดีฝ่าฟันทุกความยากลำบากไปกับคุณ

ถ้า go through เฉยๆ หมายถึง ‘ค้น’ เช่น She went through my pockets. เธอค้นกระเป๋าของผม ส่วน go in คือ ‘พิจารณา’.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

...