สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระราชบัลลังก์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 แห่งพระราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศญี่ปุ่นแล้ว โดยพระราชพิธีประกอบด้วยมหาดเล็กอัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ประกอบด้วยตราประจำแผ่นดิน พระราชลัญจกร พระแสงดาบ พระอัญมณี และพระสายสร้อยสังวาล ถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ถือเป็นการเปิดรัชศกใหม่ “เรวะ” อย่างเป็นทางการ ทรงมีพระปฐมพระราชดำรัส จะยังความใกล้ชิดกับพสกนิกรเฉกเช่นพระราชบิดา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ และทรงหวังถึงความผาสุกของปวงชน ความก้าวหน้าของประเทศและสันติสุขของโลก

อีกหนึ่งพระราชพิธีสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ที่ชาวโลกได้มีโอกาสร่วมเป็นสักขีพยานในพระราชพิธีมหามงคลของราชวงศ์ญี่ปุ่น ภายหลังสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงสละราชบัลลังก์ในวันที่ 30 เม.ย. ส่งผลให้เจ้าชายนารุฮิโตะ รัชทายาทอันดับหนึ่ง เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 แห่งพระราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศญี่ปุ่นในวันที่ 1 พ.ค. ถือเป็นการผลัดแผ่นดิน จากรัชสมัย “เฮเซ” ที่มีความหมายว่า “การบรรลุสันติภาพ” เข้าสู่รัชสมัย “เรวะ” ที่มีความหมายว่า “การปรองดองอันสวยงาม” อย่างเป็นทางการพระราชพิธีสืบราชบัลลังก์ญี่ปุ่น มีขึ้นในพระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันที่ 1 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พระชนมายุ 59 พรรษา ในฉลองพระองค์สูททักซิโด เสด็จท้องพระโรงมัตสึโนะมะ หรือท้องพระโรงต้นสน พระราชวังอิมพีเรียล ประกอบพระราชพิธีสืบราชบัลลังก์ เถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยมีมหาดเล็กอัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ประกอบด้วยตราประจำแผ่นดินและพระราชลัญจกร พระแสงดาบ พระอัญมณี และพระสายสร้อยสังวาล ถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ขณะที่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ รัชทายาทลำดับต่อไปและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นบุรุษ ผู้แทนรัฐบาล นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น คณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน ส่วนสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะและจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะ รวมถึงสมาชิกราชวงศ์สตรีไม่ได้เข้าร่วม

...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เครื่องราชกกุธภัณฑ์สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ที่ถือเป็นสมบัติแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 สิ่งคือพระแสงดาบ พระอัญมณี และพระฉาย (กระจก) แต่พระฉายที่เรียกขานว่า “ยาตะ โนะ คางามิ” กระจกศักดิ์สิทธิ์แปดด้าน อันเชื่อว่ามีอายุกว่า 1,000 ปี มิได้นำมาถวายในพระราชพิธี ถูกเก็บรักษาไว้ในมหาศาลเจ้าอิเซะ ในจังหวัดมิเอะ ขณะที่พระแสงดาบ “คุซานางิ โนะ ซึรุงิ” หรือพระแสงดาบสะบั้นยอดหญ้า และพระอัญมณี “ยาซาคานิ โนะ มางาทามะ” ของจริงถูกเก็บรักษาไว้ ในศาลเจ้าอัตสุตะ จังหวัดนาโงยะ และในพระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ตามลำดับ

จากนั้น เมื่อเวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พระราชพิธีสืบราชบัลลังก์ได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ มีพระบรมราโชวาทอย่างเป็นทางการครั้งแรกในท้องพระโรงมัตสึโนะมะว่า พระองค์ปฏิญาณจะทรงคำนึงตลอดเวลาถึงพสกนิกร คงไว้ซึ่งความใกล้ชิดกับพสกนิกรเฉกเช่นพระราชบิดา จักทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ และเพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น โดยให้เป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ พระองค์ทรงหวังถึงความผาสุกของปวงชน ความก้าวหน้าของประเทศ และสันติสุขของโลก ซึ่งในพระราชพิธีขั้นตอนนี้สมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นเข้าร่วมทั้งหมด

ขณะที่นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวแถลงการณ์ ถวายความยินดีและความเคารพแด่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พร้อมขอปฏิญาณจะสร้างอนาคตที่สดใสแก่ประเทศญี่ปุ่น ในรัชสมัยเรวะที่มีแต่สันติภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง นอกจากนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังได้ถวายสาส์นแด่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ว่า สหรัฐฯและญี่ปุ่นจะเริ่มความสัมพันธ์ฉันมิตรในรัชสมัยใหม่นี้ เช่นเดียวกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ถวายสาส์นว่าจีนและญี่ปุ่นควรทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสันติภาพการพัฒนา และความสัมพันธ์แบบทวิภาคี

ทั้งนี้ ในวันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงมีกำหนดเสด็จออกพระราชวังอิมพีเรียล ทักทายพสกนิกรเป็นครั้งแรก รวม 6 ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ส่วนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันที่ 22 ต.ค. เชิญแขกผู้ทรงเกียรติจาก 200 ประเทศเข้าร่วม

สำหรับพระราชประวัติ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2503 ในสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะและจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะ และได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารในปี 2534 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกะคุชุอิง ในกรุงโตเกียว ก่อนทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ในวิทยาลัยเมอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด พระองค์อภิเษกสมรสกับ น.ส.มาซาโกะ โอวาดะ นักการทูตในกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารี

มาซาโกะ และมีพระราชธิดา 1 พระองค์ คือเจ้าหญิงไอโกะ ขณะที่ลำดับรัชทายาทราชบัลลังก์ญี่ปุ่นองค์ต่อไปคือเจ้าชายฟุมิฮิโตะ พระอนุชา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระโอรสของเจ้าชายฟุมิฮิโตะ เนื่องจากสตรีมิสามารถสืบทอดราชบัลลังก์ได้ ตามกฎมณเฑียรบาล

ส่วนบรรยากาศในญี่ปุ่น ยังคงเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองพระราชพิธีสืบราชบัลลังก์ และการเข้าสู่รัชสมัยใหม่ “เรวะ” โดยที่ศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียว ได้มีการทำพิธีถวายรายงานแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงพระราชพิธีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พร้อมแจกจ่ายเหล้าสาเก ถ้วยไม้ที่ระลึก 1,000 ถ้วย แก่ผู้คน ขณะที่ตามสำนักเทศบาลในเขตต่างๆ มีคู่รักหนุ่มสาวจำนวนมากเดินทางยื่นจดทะเบียนสมรส เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นรัชสมัยเรวะ เช่นเดียวกับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นกว่า 80 คน เช่าเครื่องบินเหมาลำ ขึ้นดูพระอาทิตย์แรกของรัชสมัยใหม่เหนือภูเขาไฟฟูจิ หรือแหลมเนมุโระ เขตตะวันออกสุดของประเทศ ในจังหวัดฮอกไกโด มีชาวญี่ปุ่นกว่า 370 คน รอดูพระอาทิตย์อุทัย เปิดรัชศกใหม่เรวะ

...