ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของช้างโบราณ 3 ตัวที่พบในเขตแชมบารา จังหวัดกอนเซปซีออนแห่งแคว้นฆูนิน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเปรู ซากฟอสซิลของช้างอายุ 10,000 ปีเหล่านี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากตำรวจและนักบรรพชีวินวิทยา ฝังอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล.