king10
Thairath Logo
กีฬา

พบโดยบังเอิญ

Share :
line-share-logo

ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของช้างโบราณ 3 ตัวที่พบในเขตแชมบารา จังหวัดกอนเซปซีออนแห่งแคว้นฆูนิน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเปรู ซากฟอสซิลของช้างอายุ 10,000 ปีเหล่านี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากตำรวจและนักบรรพชีวินวิทยา ฝังอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล.

อ่านเพิ่มเติม...
ซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลช้างโบราณแชมบาราเปรูนักบรรพชีวินวิทยาโลกาภิวัตน์การศึกษา