อัยการสูงสุด มีคำสั่งด่วน ตั้งคณะทำงาน มีรอง อสส. เป็นประธาน ตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของอัยการคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้ 1 หลังสั่งไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา" มีอำนาจเรียกสำนวนมาตรวจ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อขาวรายงานว่า นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่พิเศษ/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดี ความสรุปว่า

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีข่าวการพิจารณาสำนวนคดีโดยมีคำสั่งไม่ฟ้อง และ ผบ.ตร.เห็นชอบเป็นสำนวน ส.1 เลขรับ 107/2563 ของสำนักงานอัยการคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้ 1 ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏชัด อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 19 ประกอบ มาตรา 27 จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีดังกล่าวเป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีเหตุผลในการพิจารณาสั่งคดีอย่างไร โดยคณะทำงานประกอบด้วย

นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา
นายชาติพงศ์ จีระพันธุ อธิบอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็นเลขานุการคณะทำงาน และนายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษสำนักงานคดีอาญา 3 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงาน

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานมีอำนาจเรียกสำนวนมาตรวจสอบ รวมถึงสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ล่าสุด นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานทุกคนรับทราบคำสั่งแล้ว ซึ่งประธานคณะทำงานได้สั่งให้ตนในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานเร่งประสานคณะทำงานทุกคน เพื่อประชุมโดยเร็ว คาดว่าอาจจะนัดประชุมได้ในวันพรุ่งนี้ (28 ก.ค.) เพราะอัยการต้องการให้ความจริงปรากฎเร็วที่สุด โดยเบื้องต้นจะศึกษาสำนวนก่อนว่า สั่งคดีอย่างไร ส่วนแนวทางการตรวจสอบ ประธานคณะทำงานจะเป็นผู้พิจารณา

...

เมื่อถามว่า ผลการตรวจสอบของคณะทำงานจะมีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้หรือไม่ นายประยุทธ ปฏิเสธออกความเห็น