ในโซเชียลมีเดียในบ้านเรา ตอนนี้เริ่มมีการใช้คำทับศัพท์ว่า รีวิว กันเยอะครับ รีวิวสื่อในทำนองการวิจารณ์ เช่น รีวิวร้านอาหาร รีวิวโรงแรม บางครั้งรีวิวก็มีความหมายกว้างถึง trip report รายงานการเดินทาง บางทีก็สื่อถึง comment เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถานที่ที่ไปมาแล้ว เจาะรายละเอียดข้อดี ข้อเสีย

หลายครั้งเป็นการพูดถึง เขียนถึงหนังสือเล่มใหม่ ภาพยนตร์เรื่องใหม่ ละครเรื่องใหม่ เช่น The film got bad reviews. ภาพยนตร์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่แย่มาก review เป็นกริยาก็ได้นะครับ ในสัญญาการจ้างงานบอกว่า จอห์นจะได้เงินเดือนเดือนละ 1,000 ยูโร ผู้จัดการพูดกับจอห์นว่า Your salary will be reviewed after 6 months. เงินเดือนของคุณจะได้รับการพิจารณาใหม่หลังจากทำงานไปแล้ว 6 เดือน

กริยา review ยังสื่อถึง ดูหรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกครั้ง หรือจะพิจารณาอีกครั้งเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไปสมัครทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากลงนามสัญญาการจ้างงานแล้ว ผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็พูดกับจอห์นว่า There will be a review of your contract after the first two years. จะมีการพิจารณาสัญญากันอีกครั้งหนึ่งหลังจาก 2 ปีแรก เมื่อเข้าไปทำงานแล้ว จอห์นก็พบว่า งานไม่ราบรื่น ไม่เป็นระบบ วันหนึ่งจอห์นพูดกับผู้จัดการว่า The system is in need of review. จำเป็นต้องทบทวนระบบอีกครั้ง

สำหรับคนที่เขียนวิจารณ์หนังสือเล่มใหม่หรือหนังเรื่องใหม่ เราเรียกว่า a reviewer.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com