นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สานต่อ โครงการผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น ครัวโลกอย่างเต็มตัว ข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระบุว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ในการเพาะปลูก เป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ปรากฏว่าเราใช้ ยาฆ่าแมลง เป็นอันดับ 5 ของโลก เราใช้ ฮอร์โมนเคมี เป็นอันดับ 4 ของโลก และเราใช้ ยาฆ่าหญ้า เป็นอันดับ 4 ของโลก เรามีการ ซื้อยาฆ่าหญ้า ที่ 1.12 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1.14 หมื่นล้านบาท เราซื้อ ยาฆ่าแมลง 3.4 หมื่นตัน มูลค่า 5.9 พันล้านบาท เราเอา สารเคมีพิษเข้มข้น ปีละ 146 ล้านกิโลกรัม มาผสมน้ำได้สารพิษเกือบ 3 หมื่นล้านลิตรมาฉีดพ่นบนพื้นที่การเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 40 ปี จนมีผลกระทบกับสินค้าทางการเกษตร ทั้งการผลิตและการส่งออก เป็นที่มาของระบบเกษตรแบบไร้สารเคมีในปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ในอดีต ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ที่เป็นมรดกสืบต่อกันมา มีวัฒนธรรมโดดเด่นทางด้านอาหาร ติดอันดับต้นๆของโลก

อาหารไทยสามารถเข้าถึง รสนิยมของผู้บริโภค ในระดับนานาชาติด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร ที่ผ่านมาเกษตรอุตสาหกรรมภาคเอกชนได้นำร่องบุกเบิกตลาดอาหารไทยในเวทีโลก จนสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรของไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ผักผลไม้ มีศักยภาพพอที่จะเป็น ครัวของโลก ได้อย่างสบายๆ

ธุรกิจอาหารโดยบริษัทคนไทยไม่ว่าจะเป็น ทียูเอฟ เบทาโกร หรือเครือซีพี เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย ชื่อของนักธุรกิจคนไทยทางด้านนี้เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น เจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้บุกเบิกนำสินค้าการเกษตรของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร จนเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

...

กว่า 40 ปีมาแล้ว ที่มีความพยายามผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก หนังสือพิมพ์ นิเคอิ ของญี่ปุ่น ได้บันทึกรายงานเอาไว้ว่า บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ของประเทศไทย มียอดการขายเมื่อปี 2558 มูลค่าถึง 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่ ปฏิวัติโต๊ะอาหารของประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าไปบุกตลาดอาหารในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า กุ้งขาว ที่ผลิตจากประเทศไทยคืออาหารยอดฮิต เมนู กุ้งเทมปุระ ในทุกครัวเรือนของคนญี่ปุ่น แม้จะเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีหรือข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร แต่สินค้าไทยก็สอบผ่านมาจนถึงวันนี้

ในอีก 40 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9 พันล้านคน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า อุตสาหกรรมอาหารในปีนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 27.4 พันล้านดอลลาร์ นั่นหมายถึงโอกาสทองของประเทศไทยที่จะก้าวเป็นครัวโลกอย่างเต็มตัว เพียงแต่ว่าเราต้องพัฒนาการเกษตรในบ้านเราให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของโลกที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลัก.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th