นักท่องเที่ยว เดินลุยน้ำชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวมอญปากเกร็ด หลังน้ำท่วมยังไม่ลด เป็นบรรยากาศแปลกใหม่ บางคนบอกได้สัมผัสกับชุมชนริมน้ำอย่างแท้จริง...   

เวลา 13.00 น. วันที่ 13 ต.ค. ในพื้นที่เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ยังคงมีภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นทะลักไหลเข้าท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำ ในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7 โดยมีระดับน้ำเฉลี่ย 10-20 ซม. ซึ่งระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วมสูงเท่ากับในวันที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีท้องถิ่นของชาวบ้านเชื้อสายชาวมอญ ต่างเดินลุยน้ำเที่ยวชมบรรยากาศ เป็นที่สนุกสนาน หลายคนกล่าวว่า ถึงจะไม่ค่อยสะดวกในการเดินเที่ยว ซื้อของที่ระลึกและของฝาก แต่ก็ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเกาะเกร็ด ที่อาศัยอยู่กับสายน้ำอย่างแท้จริง.