เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” ครอบครัวโชควัฒนา ได้เป็นแม่งานร่วมกับกลุ่มผองเพื่อน และองค์กรสมาคมต่างๆ จัดงาน We Love King Bhumibol Adulya-dej ขึ้น โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ถึง 48 บทเพลง มาขับร้องในงาน โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ บุญเกียรติ-บุญชัย โชควัฒนา, สุวิทย์ อังศวานนท์, วิรัช อมตกุลชัย, ดร.การุญ จันทรางศุ, ดร.ปารย์รินทร์ อมรถาวรศักดิ์, มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ ฯลฯ พร้อมการแสดงลีลาศประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ โอกาสนี้ได้มอบรางวัล Star Of the Night แก่สตรีที่มาร่วมงานที่แต่งกายสวยงาม อาทิ คุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช, กลอเรีย มหาดำรงค์กุล, มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ, ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์, ปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์, ผุดผ่อง อุชชิน, บัณพร เอี่ยมอมรพันธ์

ปิดงานด้วยการรวมใจแสดงความอาลัย “ในหลวง รัชกาลที่ 9” โดยนำบทเพลงของศิลปินที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านมาขับร้อง ประกอบด้วยเพลง ในหลวงของแผ่นดิน, ราชาผู้ทรงธรรม, หนึ่งในโลก, ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น, รูปที่มีทุกบ้าน, ต้นไม้ของพ่อ และของขวัญจากก้อนดิน ฯลฯ.

...