ไลฟ์สไตล์
100 year

ชูต้นแบบ “เมืองอารยสถาปัตย์” รับท่องเที่ยว..เพื่อคนทั้งมวล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 ต.ค. 2563 05:20 น.
SHARE

อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ที่บางครั้งก็เรียกว่า การออกแบบเพื่อมวลชน หรือ Universal Design เป็นเรื่องที่มีการรณรงค์อย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับสำหรับคนทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย

หัวใจสำคัญของการออกแบบ คือความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม...!!

ในยุคนิวนอร์มอล ที่ทุกคนต้องปรับตัวในทุกๆด้าน หลายพื้นที่ ล่าสุด สุพรรณบุรี เมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ทั้งทางด้านความเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังเป็นถิ่นกำเนิดศิลปินเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะรณรงค์ ส่งเสริม และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

ด้วยการส่งเสริม การปรับปรุง และพัฒนาตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร จุดแวะพัก และบริการที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด ที่จอดรถและห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ซึ่งดูแลพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแกนนำสำคัญร่วมกับ 17 องค์กรพันธมิตร เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี, หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ฯลฯ

สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 กล่าวว่า อารยสถาปัตย์ เป็นเรื่องสำคัญ ในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆเพื่อให้รองรับคนทั้งมวลได้ อยากให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ และใช้บริการได้ในสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆของภาครัฐและเอกชนได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เสมอภาค เท่าเทียมอย่างแท้จริง ซึ่ง อพท. และหน่วยงานต่างๆจะตั้งมั่นส่งเสริมผลักดันการสร้างอารยสถาปัตย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ให้สำเร็จภายใน 3 ปี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ

ขณะที่ นิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย หากมีการพัฒนา ปรับปรุงความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ จะเป็นการขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวไปสู่คนทั้งมวล สามารถรองรับการท่องเที่ยวแบบไร้อุปสรรค สอดรับการแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาล และองค์การสหประชาชาติ

ด้าน วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สุพรรณบุรี...เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย การออกแบบและจัดทำอารยสถาปัตย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างน้อย 20% ของประชากรชาวสุพรรณบุรีจะได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งถ้าออกแบบได้ดี มีอารยสถาปัตย์รองรับ เราจะได้รอยยิ้มของคนในบ้านเรา และนักท่องเที่ยวที่อยาก มาเที่ยวสุพรรณบุรีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของ จ.สุพรรณบุรี ในขณะนี้จึงสอดรับกับสถานการณ์โลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในหลายประเทศ ผมเชื่อว่า หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะสามารถพัฒนา จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วไทยและทั่วโลก ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน” อดีต รมว.การท่องเที่ยวฯ ยืนยัน

ด้าน ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติชาวสุพรรณบุรี ในวัย 73 ปี กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ จ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมอารยสถาปัตย์ เพื่อให้สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำหรือห้องสุขาที่จะต้องมีอารยสถาปัตย์ เช่น พื้นไม่ลื่น มีราวจับ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุจำนวนมากมักประสบอุบัติเหตุลื่นหกล้มในห้องน้ำ

คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า อารยสถาปัตย์ โดยเนื้อแท้แล้ว ก็คือการออกแบบชีวิตในยุคนิว นอร์มอล ที่วางแผนสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อย่างไม่จำกัด ที่มีเป้าหมายคือความยั่งยืนในการพัฒนาอย่างแท้จริง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

THE NEW NORMALอารยสถาปัตย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวนิวนอร์มอลสุพรรณบุรีเที่ยว

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 22:49 น.