ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร ตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 หลังจากที่สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง บทความนี้ ไทยรัฐออนไลน์ชวนอ่านที่มาชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร คำอ่าน พร้อมความหมายให้ได้รู้จักกันมากขึ้น 

ชื่อกรุงเทพฯ เต็มๆ คืออะไร มีกี่พยางค์

ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร คือ “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” หากนับจำนวนพยางค์ หรือคำที่เปล่งเสียงออกมาแต่ละครั้งแล้ว มีทั้งหมด 65 พยางค์

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็ได้ระบุชื่อเต็มกรุงเทพฯ คำอ่านไว้ ดังนี้ “กฺรุงเทบมะหานะคอน อะมอนรัดตะนะโกสิน มะหินทะรายุดทะยา มะหาดิหฺลกพบ นบพะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะถาน อะมอนพิมานอะวะตานสะถิด สักกะทัดติยะวิดสะนุกำปฺระสิด”

ชื่อเต็มกรุงเทพฯ ความหมายสื่อถึงเรื่องใด

...

ชื่อเต็มกรุงเทพฯ หากแปลความหมายแล้ว จะหมายถึง เมืองของเทวดา มหานครอันเป็นอมตะ สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง ดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งมีพระวิษณุกรรมสร้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทร์ 

หากถอดความหมายแต่ละวรรค จะแปลความหมายได้ดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา หมายถึง เมืองของเทวดา มหานครอันเป็นอมตะ
  • มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ หมายถึง สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน
  • อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ หมายถึง เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง ดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งมีพระวิษณุกรรมสร้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทร์

รู้จัก ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร ที่มาเป็นอย่างไร

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย ก็ได้มีพระราชโองการให้สถาปนาราชธานีใหม่ ตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2325 

เดิมทีกรุงเทพฯ มีชื่อว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” แต่ระยะเวลาต่อมา สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้เป็น “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” และเมื่อเข้าถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เปลี่ยนคำบางส่วน อย่างการเปลี่ยนคำว่า “บวร” เป็น “อมร” เปลี่ยนคำว่า “มหินทอยุธยา” เป็น “มหินทรายุธยา” รวมถึงเปลี่ยนการสะกด และเพิ่มคำสร้อยต่อท้ายเป็นชื่อที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ชื่อเต็มกรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร

ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร ในภาษาอังกฤษ สามารถเขียนได้ดังนี้ “KRUNGTHEPMAHANAKHON AMONRATTANAKOSIN MAHINTHARAYUTTHAYA MAHADILOKPHOP NOPPHARATRATCHATHANIBURIROM UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN AMONPHIMANAWATANSATHIT SAKKATHATTIYAWITSANUKAMPRASIT”

ปัจจุบัน ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองจาก Guinness World Records (กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์) ว่ามีชื่อที่ยาวที่สุดในโลก กลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทย และเป็นจุดเด่นที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวต่างชาติทั่วโลกได้อีกด้วย

...