การปฏิบัติธรรม คือ การพัฒนาจิตใจและปัญญาโดยใช้ธรรมะ ก่อนจะนำไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตประจำวัน ไทยรัฐออนไลน์แจกตารางปฏิบัติธรรม 2567 ของสถานปฏิบัติธรรมชื่อดังทั่วประเทศไทย ให้ชาวพุทธหรือผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อรักษาศีล เจริญภาวนา และทำจิตใจให้สงบ

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 เสถียรธรรมะสถาน กรุงเทพฯ

เสถียรธรรมะสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับธรรมะและการปฏิบัติธรรม โดยตารางปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมะสถาน ที่จัดขึ้นเป็นประจำ มีดังนี้

 • การเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 1 วัน แบบไป-กลับ จัดขึ้นทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
 • การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมศิลปะการดำเนินชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา จัดขึ้นทุกวันศุกร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 

ส่วนใครสนใจที่สนใจรายละเอียดหรือตารางปฏิบัติธรรมอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊ก เสถียรธรรมะสถาน Sathira Dhammasathan

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดย “พระเมธีวชิโรดม” (ท่าน ว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสามารถติดตามกิจกรรมและตารางปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ทางเพจเฟซบุ๊ก พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

วัดมเหยงคณ์ เป็นหนึ่งในสถานปฏิบัติธรรมชื่อดัง ตั้งอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่จะมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเกี่ยวกับการวิปัสสนา กรรมฐาน และปฏิบัติธรรม ดังนี้

...

 • ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน 2 วัน วันเสาร์-อาทิตย์
 • ปฏิบัติธรรมกรรมฐานระยะสั้น 3 วัน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี และวันศุกร์-วันอาทิตย์ 
 • ปฏิบัติธรรมกรรมฐานระยะยาว 7-9 วัน โดยสามารถเช็กวัน เวลา และรายละเอียดตารางปฏิบัติกิจกรรมอย่างละเอียดได้ที่นี่

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใน จ.สิงห์บุรี ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม โดยทางวัดจะยึดถือแนวทางปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน 4 โดยเปิดให้ปฏิบัติธรรม ดังนี้

 • ปฏิบัติธรรม 3 วัน วันศุกร์-อาทิตย์
 • ปฏิบัติธรรม 7 วัน รับลงทะเบียนวันโกน

ส่วนกิจกรรมและรายละเอียดอื่นๆ สามารถเช็กตารางปฏิบัติธรรมได้ที่นี่

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่

วัดเทพเจติยาจารย์ ตั้งอยู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2498 พระพรหมมงคลญาณได้เดินทางมาธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์ ก่อนจะเกิดนิมิตที่ดี สร้างวิทยาลัยสงฆ์ ก่อนจะก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 3 เป็นสถานปฏิบัติธรรมขึ้น สำหรับตารางปฏิบัติธรรม 2567 สมาธิสัญจร มีดังนี้

 • วันที่ 19-21 มกราคม
 • วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์
 • วันที่ 22-24 มีนาคม 
 • วันที่ 19-21 เมษายน
 • วันที่ 17-19 พฤษภาคม
 • วันที่ 21-24 มิถุนายน
 • วันที่ 19-21 กรกฎาคม
 • วันที่ 9-11 สิงหาคม 
 • วันที่ 13-15 กันยายน
 • วันที่ 12-14 ตุลาคม
 • วันที่ 8-10 พฤศจิกายน
 • วันที่ 13-15 ธันวาคม

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก วัดเทพเจติยาจารย์

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.) 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ องค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์กรุงเทพฯ ศูนย์ปทุมธานี ศูนย์ชุมพร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ระยอง และศูนย์สุรินทร์ ตามลำดับ โดยมีตารางปฏิบัติธรรม 2567 ดังนี้

 • วันที่ 4-11 มกราคม : ปรมัตถภาวนา โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
 • วันที่ 6-13 มกราคม : วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร)
 • วันที่ 6-9 มกราคม : ปฏิจจสมุปบาท โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส 
 • วันที่ 7 มกราคม : ทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ  (08.30-12.00 น.)
 • วันที่ 7 มกราคม : ธรรมบรรยาย "จิตใสใจสบาย"  (13.00-16.30 น.)
 • วันที่ 7-13 มกราคม : เตรียมความพร้อมพระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) สำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรม ศ.2
 • วันที่ 14 มกราคม : พิธีอุปสมบท พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.2 
 • วันที่ 15 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ : ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.2
 • วันที่ 10-14 มกราคม : จิตตภาวนา โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
 • วันที่ 12-18 มกราคม : อานาปานสติ โดย พระรุจ โพธิญาณ
 • วันที่ 13 มกราคม : ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 1 โดย พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), ป.ธ.9, ผศ.ดร. (วันเสาร์ 09.00-11.30 น.)
 • วันที่ 13 มกราคม : ธรรมบรรยายเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (13.00-16.00 น.) โดย ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ พระอภิธรรม  
 • วันที่ 13-16 มกราคม : รู้จักตน รู้จักจิต พัฒนาชีวิตให้เกิดปัญญา โดย พระทวีศักดิ์ กัลยาณธัมโม
 • วันที่ 14 มกราคม : โครงการศึกษาพระอภิธรรมเพื่อการภาวนา โดย พระวรฤทธิ์ โอภาโส วันอาทิตย์เช้า (09.00-11.30 น.) ปริเฉจที่ 2 เจตสิกสังคหวิภาค
 • วันที่ 14 มกราคม : ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์  (13.00-16.00 น.)

...

หากใครสนใจปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.) สามารถดูตารางปฏิบัติธรรมเดือนอื่นๆ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ

อีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ที่ถนนท่าพระจันทร์ ใกล้กับสนามหลวง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับชาวกรุง หรือชาวพุทธที่สนใจปฏิบัติธรรม ในช่วงต้นปีได้กำหนดวัน ดังนี้

 • วันที่ 5-7 มกราคม
 • วันที่ 10-16 มกราคม
 • วันที่ 12-14 มกราคม
 • วันที่ 19-21 มกราคม
 • วันที่ 24-30 มกราคม
 • วันที่ 26-28 มกราคม
 • วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 
 • วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์  
 • วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์  
 • วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์
 • วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์
 • วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 

หากใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

...

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 ธรรมตโปทา จ.นครราชสีมา 

ธรรมตโปทา แปลว่า ความเพียรแห่งธณรม ตั้งอยู่ที่ บ้านช้างใต้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดตั้งเพื่อเผยแพร่ธรรมะ โดยมีกำหนดวัน ดังนี้

 • วันที่ 14 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ : DTD240001 หลักสูตรอบรม 20 วัน
 • วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ : DTD240002 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า)
 • วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ : DTD240003 หลักสูตรอบรม 10 วัน
 • วันที่ 7-10 มีนาคม : DTD240004 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า)
 • วันที่ 13-24 มีนาคม : DTD240005 หลักสูตรอบรม 10 วัน
 • วันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน : DTD240006 หลักสูตรอบรม 10 วัน
 • วันที่ 10-21 เมษายน : DTD240007 หลักสูตรอบรม 10 วัน
 • วันที่ 1-12 พฤษภาคม : DTD240008 หลักสูตรอบรม 10 วัน
 • วันที่ 12-26 พฤษภาคม : DTD240009 หลักสูตรอบรม 10 วัน
 • วันที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน : DTD2400010 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า)

อย่างไรก็ดี หากใครสนใจปฏิบัติ สามารถเช็กตารางปฏิบัติธรรม ณ ธรรมตโปทาตลอดทั้งปีได้ที่นี่

...

ตารางปฏิบัติธรรม 2567 ของสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทยในข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สามารถวางแผนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ตนเองสะดวก