เปิดปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม 2566 สำหรับให้พุทธศาสนิกชนวางแผนเดินทางไปทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ถือศีลภาวนา ตลอดจนดูวันมงคลหรือฤกษ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากคนไทยถือว่าเป็นวันดี สำหรับวันพระมีนาคม 2566 มีดังนี้

วันพระเดือนมีนาคม 2566 เช็กวันพระไทยตรงกับวันใดบ้าง?

วันพระมีนาคม 2566 ตามปฏิทินไทย มีทั้งหมด 4 วัน ดังนี้

  • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล ตรงกับวันมาฆบูชา
  • วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล
  • วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล
  • วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ

วันพระเดือนมีนาคม 2566 วันพระจีนตามปฏิทินจีนตรงกับวันใดบ้าง?

วันพระจีน ถือเป็นวันมงคลสำหรับการทำกิจกรรมตามประเพณีชาวจีน ไหว้ศาลตี่จู่เอี๊ยะ หรือขอพรกับเทพเจ้าในบ้าน มีทั้งหมด 2 วัน ดังนี้

...

  • วันจับโหงว : วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
  • วันชิวอิก : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

หลังจากเช็กวันพระเดือนมีนาคม 2566 หากใครที่ไม่สะดวกทำบุญ ปฏิบัติธรรม หรือถือศีลภาวนาในวันดังกล่าว เพียงแค่ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดี ถือศีลภาวนาในชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างบุญกุศลได้แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :