มีการค้นพบหลุมบนดวงจันทร์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่าหลุมเหล่านั้นจะนำไปสู่ถ้ำที่สามารถสำรวจหรือใช้เป็นที่หลบภัยได้หรือไม่ โดยเฉพาะ ช่วยป้องกันรังสี คอสมิกรังสีดวงอาทิตย์ และอุกกา บาตขนาดเล็ก เพราะมีข้อสันนิษฐานว่าหลุมและถ้ำอาจนำไปยังพื้นที่ที่มีความเสถียรทางความร้อนเมื่อเทียบกับผิวดวงจันทร์ที่ให้ความร้อนสูงถึง 127 องศาเซล เซียสในช่วงกลางวัน และอาจเย็นลงถึง–173 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน

ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ในสหรัฐ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยใหม่นี้ เผยว่า การใช้ข้อมูลจากยานอวกาศ Lunar Recon naissance Orbiter (LRO) ทำให้พบหลุมบนดวงจันทร์ประมาณ 16 หลุมจากทั้งหมด 200 หลุม น่าจะพังทลายลงมา และในตอนนี้ ทีมวิจัยสามารถระบุลักษณะสภาพแวดล้อมของหลุมที่โดดเด่นแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Mare Tranquil litatis ได้แล้ว จากการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สมบัติทางความร้อน หิน และฝุ่นบนดวงจันทร์ รวมถึงแผนภูมิอุณหภูมิของหลุมเมื่อเวลาผ่านไป

ทีมวิจัยอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อมทางความร้อนของหลุมแห่งนั้นดูจะเอื้ออำนวยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลุมอื่นๆบนดวงจันทร์ โดยอุณหภูมิของหลุมดังกล่าวมีความแปรผันน้อยที่สุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส นับว่ามีความสบายเหมาะสม.

...

(ภาพประกอบ Credit : NASA/Goddard/Arizona State University)