LGBTQIAN+ กลายเป็นคำที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เนื่องจากเดือนนี้ถือเป็น "Pride Month" หรือ เดือนแห่งความภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ผู้คนทั่วโลกจะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งประดับธงสีรุ้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการยอมรับความหลากหลายทางเพศนั่นเอง

ทำความรู้จัก LGBTQIAN+ คืออะไร?

LGBTQIAN+ คือ ตัวอักษรย่อที่ใช้แทนคำเรียกเพศวิถีต่างๆ โดยเมื่อก่อนเราอาจเรียกกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศว่า LGBT หรือ LGBTQ+ แต่ในปัจจุบัน นักสิทธิมนุษยชนต้องการให้มีคำศัพท์ที่ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศมากขึ้น จึงมีการใช้คำว่า LGBTQIA+ และ LGBTQIAN+ ซึ่งเป็นการเติมตัวอักษรเพิ่มเข้าไป เพื่อย้ำให้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมปัจจุบันนั่นเอง

การส่งเสริม LGBTQIAN+ ไม่เพียงแต่ต้องการให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ที่สำคัญในปัจจุบันอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศนั้น เริ่มต้นอย่างเด่นชัดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 ในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางการได้ออกกฎหมายจำกัดให้ประชาชนแสดงออกให้ตรงกับเพศสภาพเท่านั้น ทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องปกปิดตัวจน จนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความทัดเทียมของ LGBTQIAN+ ในปัจจุบัน

...

อักษรย่อของ LGBTQIAN+ มาจากคำว่าอะไรบ้าง?

LGBTQIAN+ ย่อมาจากคำเรียกเพศวิถีต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางเพศ จากเดิมที่มีตัวอักษร "LGBT" แค่จำนวน 4 ตัว แต่ต่อมาได้เพิ่มเครื่องหมาย + บวกเข้าไป เพื่อสื่อถึงความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามา จนกระทั่งเป็น LGBTQIAN+ ในปัจจุบัน ซึ่งย่อมาจากคำดังต่อไปนี้

L = Lesbian (เลสเบี้ยน) - เพศหญิงที่ชอบและสนใจเพศหญิงด้วยกัน
G = Gay (เกย์) - เพศชายที่ชอบและสนใจเพศชายด้วยกัน
B = Bisexual (ไบเซ็กชวล) - กลุ่มที่ชอบได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
T = Transgender (ทรานส์เจนเดอร์) - ผู้ที่เพศกำเนิดไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ
Q = Queer (เควียร์) - ผู้ที่ไม่ได้จำกัดว่าเป็นเพศใด และต้องรักกับเพศใด
I =  Intersex (อินเตอร์เซ็กซ์) - ผู้ที่มีภาวะเพศกำกวม ระบุเพศไม่ได้ มีลักษณะทางกายภาพแตกต่าง
A = Asexual (อะเซ็กซวล) - ผู้ที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศ แต่มีรักโรแมนติกและเพศสัมพันธ์ได้ 
N = Non-Binary (นอน-ไบนารี่) - ผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศของตัวเอง ไม่จำกัดอยู่ที่เพศชายหรือหญิง

Pride Month 2022 ตรงกับช่วงเดือนมิถุนายน ทั่วโลกต่างออกมาเคลื่อนไหว และสนับสนุนการยอมรับกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกกันว่า LGBTQIAN+ ซึ่งมักจะมีกิจกรรมการเดินพาเหรด Pride Month ที่ทุกคนโบกธงสีรุ้งไปตามท้องถนน โดยในแต่ละปีก็มีจะมีการผลักดันสิทธิความเท่าเทียมและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างทัดเทียมในทุกๆ ด้านในหลายประเทศทั่วโลก