3 ช่องทางลงทะเบียน Home Isolation แนวทางรักษาโควิดที่บ้าน

ข่าว

  3 ช่องทางลงทะเบียน Home Isolation แนวทางรักษาโควิดที่บ้าน

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 ส.ค. 2564 08:01 น.

  สาธารณสุขประเทศไทยได้นำแนวทางโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) มาใช้ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับรองว่า ผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยวิธีนี้ จะได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ตามเดิม เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงได้เข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยใหม่ที่ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับยา และเข้าถึงแพทย์ด้วยวิธีการ Telemedicine ได้จนกว่าจะหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  โฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) คืออะไร

  แนวทางปฏิบัติโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) คือ กระบวนการรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งพบเชื้อ และผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7-10 วัน ที่มีอาการดีขึ้น แพทย์ยินยอมให้กักตัวที่บ้านได้ โดยทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. อายุไม่เกิน 60 ปี
  2. พักอาศัยอยู่คนเดียว หรืออยู่ร่วมกับคนอื่นไม่เกิน 1 คน
  3. ไม่เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง เช่น โรคปอด, โรคไตเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดในสมอง, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

  กรณีเป็นผู้ป่วยใหม่มีเงื่อนไขดังนี้

  1. ตรวจพบว่าเป็นโควิดจาก Antigen Test Kit หรือได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาล
  2. เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการเล็กน้อย หรือ “ผู้ป่วยสีเขียว”
  3. มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  4. ระดับออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 96%
  5. ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
  6. ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น
  7. ถ่ายเหลว
  8. ไม่มีอาการหายใจเร็ว, ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย, ไม่มีอาการหายใจลำบาก, ไม่มีอาการปอดอักเสบ

  วิธีปฏิบัติ Home Isolation

  เมื่อผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวด้วยที่บ้านแล้ว เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ ได้แก่ เจลล้างมือ, แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ถุงขยะสำหรับแยกขยะติดเชื้อ, ยารักษาโรคประจำตัว

  ลงทะเบียน Home Isolation ได้ 3 ช่องทาง

  **ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2564

  ผู้ป่วยใหม่ ตรวจสอบช่องทางลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา Home Isolation ได้แก่

  1. ลงทะเบียน Home Isolation สปสช. (บัตรทอง)

  ประชาชนทุกคนที่ถือสิทธิ์บัตรทอง (คลิกดูวิธีสมัครบัตรทองที่นี่) เข้ารับการรักษากับสายด่วน สปสช. 1330 กดต่อ 14 (หากต้องการกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัด กด 1330 ต่อ 15) เพิ่มเพื่อนทาง LINE@ : @nhso กดเมนูลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation สิ่งที่จะได้รับ ได้แก่

  1. ประเมินอาการผ่านวิดีโอคอล วันละ 2 ครั้ง
  2. อาหาร 3 มื้อ
  3. ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
  4. ยาฟ้าทะลายโจร และยารักษาพื้นฐาน
  5. ได้รับการส่งตัวรักษาต่อ เมื่ออาการแย่ลง

  2. ลงทะเบียน Home Isolation สปสช. (ประกันสังคม)

  ผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาประกันสังคมที่ต้องการเข้ารับการรักษา Home Isolation กด 1506 กด 6 สิ่งที่จะได้รับเช่นเดียวกันกับข้างต้น สิ่งที่จะได้รับ ได้แก่

  1. ประเมินอาการผ่านวิดีโอคอล วันละ 2 ครั้ง
  2. อาหาร 3 มื้อ
  3. ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
  4. ยาฟ้าทะลายโจร และยารักษาพื้นฐาน
  5. ได้รับการส่งตัวรักษาต่อ เมื่ออาการแย่ลง

  3. ลงทะเบียน Home Isolation FMCoCare

  FammedCocare เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวด้วยตัวเองที่บ้าน ผ่านช่องทางการลงทะเบียน Home Isolation ที่ LINE@ : @fammedcocare เป็นความร่วมมือจากแพทย์เครือข่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

  หากรักษา Home Isolation แล้วมีอาการแย่ลง

  หากรักษา Home Isolation แล้วอาการแย่ลง ต้องติดต่อแพทย์เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีอาการต่อไปนี้

  1. ไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
  2. ท้องเสีย อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้
  3. วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้ต่ำกว่า 96%
  4. หายใจไม่สะดวก พูดเป็นประโยคยาวๆ ไม่ได้
  5. ไอมากขึ้น แน่นหน้าอกต่อเนื่อง
  6. มีอาการซึม เรียกไม่รู้สึกตัว หรือไม่ตอบสนอง

  5 วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อจากวิธีรักษาตัว Home Isolation

  ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง แนวทางปฏิบัติ Home Isolation ขณะรักษาตัวที่บ้าน ควรแยกขยะติดเชื้อ นำขยะใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และควรเลือกใช้ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ และควรปฏิบัติดังนี้

  1. รวบรวมขยะติดเชื้อในแต่ละวัน ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ควรจัดวางถุงขยะในถังขยะปิดฝาได้
  2. ราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ในถุงขยะชั้นแรกเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  3. รีบมัดปากถุงให้แน่นทันทีที่ราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณปากถุง
  4. สวมถุงอีกชั้น รัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณปากถุง
  5. ล้างมือให้สะอาด

  หลังสิ้นสุดการรักษา Home Isolation มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษาโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) แล้ว ยังคงต้องระวังตัวเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ หลังจากหายป่วยครบ 1 เดือน ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการพบปะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเว้น 3-6 เดือนหลังวันที่ตรวจพบเชื้อ

  ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (ฉบับปรับปรุงใหม่ 6 ส.ค. 64) ได้ที่นี่

  แนวทางปฏิบัติ Home Isolation กับเบิกประกันโควิด

  • Home Isolation กับการเคลมประกันชดเชยรายวันได้หรือไม่?

  เนื่องจากการจ่ายเคลมประกันชดเชยรายวัน จะจ่ายให้แก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จากคำสั่งที่ 43/2564 และ 44/2564 ตามประกาศ คปภ. วันที่ 1 ส.ค. 2564 กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองค่าชดเชยสูงสุด 14 วัน นับตั้งแต่ผู้ที่เข้ารับการรักษา Home Isolation และหลังจากนั้นหากผู้เอาประกันภัยต้องย้ายเข้าไปรับรักษาตัวที่สถานพยาบาล จึงจะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยที่มีอยู่

  • วิธีเคลมประกันเจอจ่ายจบ กับการรักษาแบบ Home Isolation

  จากคำสั่ง คปภ. ที่ 43/2564 และ 44/2564 ระบุว่า “กรณีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมนั้น ไม่เกี่ยวว่าจะรักษาตัวที่ไหน ถ้ามีหลักฐานที่กำหนดมาแสดงว่าติดเชื้อจริง บริษัทประกันภัยต้องจ่าย ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะมาอ้างว่าเป็นกรณี Home Isolation หรือแบบ Community Isolation แล้วไม่จ่ายเคลมไม่ได้ จึงไม่ใช่กรณีที่เป็นปัญหาซึ่งจะต้องออกคำสั่งมาบังคับ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยชัดเจนอยู่แล้ว”

  เพราะฉะนั้นผู้ที่ถือประกันภัยของบริษัทต่างๆ ต้องนำสัญญามาดูว่าหลักฐานยืนยันการติดเชื้อตามสัญญาต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เช่น ใบรับรองแพทย์, ใบรับรองจากสถานพยาบาล ดังนั้นหากคุณเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation จากหน่วยงานใด จะต้องเก็บเอกสารยืนยันการเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ หรือหลักฐานการแจกยา โดยมีชื่อ-นามสกุล เอกสารระบุการรักษา ชื่อสถานพยาบาลและผู้รับรอง ที่ครบถ้วนตามที่กรมธรรม์ร้องขอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกเคลมประกัน ติดต่อที่บริษัทที่ท่านทำประกันภัยไว้.

  ที่มา : www.nhso.go.th

  X

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  Home Isolation คือHome Isolationโฮมไอโซเลชั่นลงทะเบียน Home IsolationHome Isolation สปสชHome Isolation วิธีปฏิบัติHome Isolation แนวทางHome Isolation แนวปฏิบัติบทความดีๆ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 04:41 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์