มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการ ที่ดูแลผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เข้าขั้นวิกฤติหนักทั้งข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในการเลี้ยงดูคนพิการที่อยู่ในความดูแลขาดแคลน

โดย ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดเผยว่า จากการระบาดระลอก 3 ของโควิด-19 ที่รุนแรงกว่าเดิม ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจที่ทำท่าจะดี กลับตกต่ำอย่างต่อเนื่องลงไปอีก อันเป็นเหตุให้การดำเนินงานของมูลนิธิได้รับผลกระทบอย่างหนักถึงขึ้นวิกฤติก็ว่าได้ เนื่องจากขาดแคลนข้าวสารอาหารและของใช้จำเป็นต่างๆอย่างหนัก ซึ่งมูลนิธิได้บริโภคข้าวสาร 7 หมื่น กก.ต่อปี สำหรับเรื่องของอาหาร ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ณ เวลานี้ เนื่องจากสต๊อกข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นของมูลนิธิลดลงอย่างมาก เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤติก็ว่าได้ จึงวอนขอความเมตตา

เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการกล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากมูลนิธิฯ มีนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการในความดูแลที่อาศัยอยู่ประจำ รวมบุคลากรและครู ซึ่งอยู่ในความดูแลกว่า 800 คน ทั้งหมดนี้มูลนิธิดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการในทุกๆเรื่องเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้มีวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

...

นอกจากนี้ สถาบันศึกษาในการดูแลของมูลนิธิทั้ง 4 แห่ง เป็นการให้บริการแบบประจำที่มูลนิธิจะต้องดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคนพิการมีฐานะยากจน ดังนั้น มูลนิธิจะต้อง หางบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมไปถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วอนช่วยบริจาคข้าวสารอาหาร และของใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการ อาทิ นม ทิชชู น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทั้งแบบเจลและแบบน้ำ เป็นต้น เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการ ให้ท้องอิ่ม มีแรงสู่ชีวิตต่อไป หรือท่านใดไม่สะดวกสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ได้ ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 ทั้งนี้นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2572-4042 ต่อ 8100, 8102 มือถือ 09-9394-4795, 09-4665-2223.