จากวิกฤติโควิด-19 หลายคนและหลายองค์กรได้ เจอมรสุมทางเศรษฐกิจการเงิน เพื่อร่วมกันจับมือฝ่าฟันวิกฤติ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล นำโดย ณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดรายการแนะนำเคล็ดลับการบริหารการเงินผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ‘‘นิว นอร์มอล, มอร์ มันนี่ วิถีชีวิตใหม่กับการเงินที่มั่นคง’’ ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิงในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” พร้อมสัมภาษณ์สดผู้บริหาร กูรูจากแวดวงธุรกิจ หรือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่จะมาเปิดเผยคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆ ด้านการ บริหารการเงินในยุคนิว นอร์มอล หรือชีวิตวิถีใหม่ ไปด้วยกัน

(ภาพ : โค้ชหนุ่ม–จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ และ ดีเจวี–รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธ)

ผู้บริหารกรุงศรี คอนซูมเมอร์ “ณญาณี เผือกขำ” กล่าวว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริหารการเงิน และมีวินัยทางการเงินที่ดีสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน โดยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ริเริ่มโครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ มุ่งเน้นทำแคมเปญ

ณญาณี เผือกขำ
ณญาณี เผือกขำ

...

การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตระหนักรู้ ในเรื่องการบริหารทางการเงิน รวมทั้งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

แทป–รวิศ หาญอุตสาหะ
แทป–รวิศ หาญอุตสาหะ

ด้านผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน แทป–รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์และเจ้าของเพจมิชชั่น ทู เดอะ มูน ได้ให้ข้อคิดว่า คาถาฝ่าวิกฤติการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจในยุคนิว นอร์มอล ที่อยากแนะนำมีสองข้อ ข้อแรก รักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลสามปัจจัยให้สมดุล สอดคล้องกัน ได้แก่ 1.การรักษากระแสเงินสด (Cashflow), 2.การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory), 3.การสื่อสารกับลูกค้าและธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่องค์กรควรติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าก่อนปัญหาจะลุกลาม ข้อที่สอง คือการใช้เทคนิค “ตัวเบา” กล่าวคือ องค์กรที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก ควรลดการถือครองทรัพย์สินให้มากที่สุด เพื่อลดภาระและลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งสองข้อนี้ หากทำได้ก็จะช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัว สามารถปรับตัวรับวิกฤติต่างๆได้อย่างทันท่วงที นอกจากการบริหารการเงิน ทุกคนในองค์กรยังควรเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ด้วยการพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยคุณสมบัติสำคัญที่ทุกคนควรมี คือมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สำหรับการบริหารการเงินส่วนบุคคล โค้ชหนุ่ม–จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เจ้าของเพจเดอะ มันนี่ โค้ช ได้แนะนำว่า การวางแผนการเงินคือการวาดภาพชีวิตในอนาคตของเราหากเราต้องการมีชีวิตที่ไม่ลำบาก มั่นคง และสุขสบาย การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ภาพเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น การวางแผนทางการเงิน แบ่งออกง่ายๆได้ 3 ข้อ คือ 1.การตั้งเป้าหมาย โดยควรวางเป้าหมายทางการเงินไว้ให้ชัดเจน 2.การลงมือทำโดยการ นำเป้าหมายที่ตั้งไว้มาเขียนลงบนกระดาษให้เห็นว่าเราเหลือเงินที่ต้องใช้เท่าไหร่ เหลือเก็บเท่าไหร่ หรือเรียกง่ายๆ ว่าการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เห็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และ 3.สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณที่ตัวเราเองต้องมีการวางแผน เพื่อจะนำเงินนั้นมาลงทุนอย่างไร เพื่อให้เราในวัยที่ต้องหยุดทำงานมีสภาพการเงินไม่ติดขัด และที่สำคัญมองว่าการบริหารการเงินในยุคนิว นอร์มอลนี้ สิ่งที่ทุกคนควรมีมากที่สุด คงจะเป็นสติ เราต้องมีความละเอียดรอบคอบในการใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการหาแหล่งรายได้ที่มากกว่าทางเดียว พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยกันเราจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางไปยังชีวิตในอนาคตนั่นเอง.