องค์การเภสัชกรรมได้นำเข้าวัถตุดิบผลิตยาฟาวิพิราเวียร์มาจากประเทศจีน และเร่งศึกษาเพื่อพัฒนาให้ได้สูตรที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ เพื่อในอนาคตประเทศไทยจะได้ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อใช้ต้านโควิด-19 ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ

ผลการวิจัยจำนวนมากในวารสารทางการแพทย์ยืนยันว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ให้ผลต่อต้านไวรัสได้ดี ยาตัวนี้เคยถูกนำมาใช้กับการรักษาไข้หวัดใหญ่ อีโบล่า และโรคติดต่อจากไวรัสอื่นๆ มาก่อนหน้าที่จะใช้เป็นยาต้านโควิด-19

ยาฟาวิพิราเวียร์ คืออะไร

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นชื่อสามัญของยากลุ่ม Avigan ของบริษัท Fujifilm Toyama Chemical ได้รับการอนุมัติใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในญี่ปุ่น 

ภาพโครงสร้างโมเลกุลยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5713175/figure/fig01/
ภาพโครงสร้างโมเลกุลยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5713175/figure/fig01/

...

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) กำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิกเพื่อยืนยันว่าเป็นยาที่สามารถรักษาโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันบริษัท Fujifilm ได้ดำเนินการทดลองใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วย Covid-19 เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยากับโรค Covid-19 โดยเฉพาะ

ยาฟาวิพิราเวียร์อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลญี่ปุ่น ยังไม่เคยถูกจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล หรือร้านขายยาทั่วไป ประเทศที่นำไปใช้งานเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างรัฐ ในส่วนของประเทศไทย ทางองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากบริษัท Fujifilm Toyama Chemical ประเทศญี่ปุ่น และจากบริษัท Zhejiang Hisun Pharmaceutical ประเทศจีน เพื่อกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆ

องค์การเภสัชกรรมเร่งพัฒนาการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี จึงพร้อมขึ้นทะเบียน เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม ในเดือน มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ยารักษาโควิด-19 ตัวอื่นๆ

ยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาต้านไวรัสที่ถูกนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศจีน จนประเทศจีนยอมรับ และยืนยันผลว่ายานี้ให้ผลการรักษากับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ดี และทางบริษัทเภสัชกรรมจีน ก็ได้รับอนุมัติให้ผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในประเทศ และสำนักข่าวซินหัว ประเทศจีนก็ได้เผยวิธีการรักษาอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลในการรักษาโควิด-19 ได้แก่

  • คลอโรควิน ฟอสเฟต (Chloroquine phosphate) เป็นยารักษาเชื้อมาลาเรีย
  • โทซิลีซูแมบ (Tocilizumab) สำหรับรักษาผู้ที่มีรอยโรคในปอดหรือมีอาการรุนแรง
  • เรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ยาต้านเชื้ออีโบล่า ถูกยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจจากจีนว่าออกฤทธิ์ต้านไวรัสโควิดในระดับเซลล์ได้ดี
  • ยาแพทย์แผนจีน ขนานยาจีนช่วยลดอาการไข้ และ ไอในผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง และเพิ่มออกซิเจนในเลือด

นอกจากนี้จีนยังได้ยืนยันการรักษาด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการให้ยาต้านโควิด อาทิ การรักษาด้วยพลาสม่า (Convalescent) ด้วยการคัดเลือกส่วนประกอบในน้ำเลือดของผู้ป่วยที่หายแล้ว ซึ่งมีโปรตีนภูมิคุ้มกันปริมาณมาก มาใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และการฟอกเลือด มีข้อบ่งชี้จากสาธารณสุขจีนว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ