วัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันมีราว 60 วัคซีน ที่เข้าสู่กระบวนการศึกษาในสัตว์ทดลอง ขั้นตอนในการศึกษาวัคซีนโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ และมีเพียง 3-4 วัคซีนที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยและฉีดเข้าสู่มนุษย์แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าวัคซีนโควิด-19 แต่ละยี่ห้อนั้นแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ไทยรัฐออนไลน์พามารู้จักประเภทของวัคซีนโควิด-19 เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น

วัคซีนโควิด-19 มีกี่ประเภท

โดยทั่วโลกมีเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่

Viral-Vector Vaccine คือ วัคซีนที่ใช้เชื้อไวรัสที่ทำให้เชื้ออ่อนลง ไม่ก่อให้เกิดโรค มาตัดต่อใส่รหัสพันธุกรรม เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ Oxford ChAdOx1 ของบริษัท AstraZeneca กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า 200 titers

mRNA Vaccine คือ การใช้รหัสพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อไวรัสมาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ Pfizer-Biontech, Moderna กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า 300 titers

Protein-nanoparticle Vaccine คือ วัคซีนที่ใช้โปรตีนส่วนหนึ่งของไวรัสร่วมกับส่วนอื่นๆ ฉีดกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ Novavax กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า 3,000 titers

...

DNA Vaccine คือ วัคซีนที่ออกแบบชิ้นส่วน DNA ด้วยวิธีสอดแทรกยีนที่สร้างแอนติเจนเข้าไป และใช้วิธีฉีดทางกล้ามเนื้อ หรือผิวหนัง เพื่อให้แสดงออกเป็นโปรตีนแอนติเจนที่ต้องการได้

Inactivated Vaccine คือ วัคซีนที่ทำให้เชื้อไม่สามารถก่อโรคได้ ด้วยสารเคมี หรือแสง UV

VLP (Virus Like Particle) คือ วัคซีนอนุภาคคล้ายไวรัส

"วัคซีนโควิด-19" ประเภทใดถูกใช้ไปแล้วมากที่สุด

จากภาพรวมการเลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก พบว่า วัคซีนประเภท mRNA ถูกนำมาฉีดให้กับประชากรมากที่สุด รองลงมาคือ Inactivated Vaccine ส่วนแบบอื่นนั้นยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยพัฒนา และหากได้ผลการกระตุ้นภูมิที่ดี ก็มีโอกาสจะนำมาใช้ในอนาคต

ข้อมูลเดือนมกราคม 2564 ทั่วโลกจองวัคซีนแล้ว 8.2 พันล้านโดส แคนาดา และอังกฤษ เป็นประเทศที่จองวัคซีนได้มากกว่าประชากรในประเทศถึง 3 เท่า สหรัฐอเมริกา จองได้ 1.7 เท่าของประชากร

มุมมองของผู้ผลิตวัคซีนจากสถาบัน Serum Institute ในประเทศอินเดีย ผู้ผลิตวัคซีนให้กับโลกสูงสุด ปีละ 2 พันล้านโดส คาดการณ์ว่า ระยะเวลาเร็วที่สุดที่ทั่วโลกจะได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเพียงพอ จะอยู่ในปี 2024

เมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรไปแล้วทั้งหมดราว 15 ล้านคน วัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ได้ฉีดไปมากที่สุดในจำนวนราว 8 ล้านคน และตัวเลขยืนยันการแพ้วัคซีนมีจำนวน 8 คน ถือเป็น 1 ในล้าน และได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย

ในส่วนประเทศไทยเอง ตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมคนไทยเกินครึ่ง คิดเป็นตัวเลข 33 ล้านคน

สรุปรายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่มีการจอง หรือใช้ฉีดกันแล้ว ได้แก่ AstraZeneca, Novavax, Moderna และ Pfizer-BioNTech ก็พอจะทราบแล้วว่าวัคซีนเหล่านี้ เป็นวัคซีนประเภทใด ยังบอกไม่ได้ว่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับคนไทย แต่วัคซีนที่ได้รับคัดเลือกให้ฉีดกับประชาชนแต่ละประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัย ก่อนจะฉีดให้ประชาชน

ส่วนประเทศไทยเองก็มีทีมนักวิจัยที่พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยหลายเทคโนโลยี และหากผ่านการรับรองสำเร็จ ก็สามารถผลิตและใช้กับคนไทยเอง เป็นทางเลือกร่วมกับช่องทางการสั่งซื้อจากเมืองนอก.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

...