มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุของโรคนอก จากเรื่องพันธุกรรมแล้ว ปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งส่วนใหญ่มาจากวิถีชีวิต ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่, การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งปิ้งย่าง หรือใช้ความร้อนสูงจนอาหารไหม้เกรียม หรืออาหารไม่สุก, และการใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะเครียดสะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น เราสามารถป้องกันโรคร้ายนี้ได้ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้ว ปัจจุบันยังมีการค้นคว้าวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่า สารอาหารชนิดหนึ่งในชาเขียว คือ “คาเทชิน” (Catechin) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ได้จากพืช และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำหน้าที่ในการป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.นิรัชรา เลาหประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายว่า คาเทชิน เป็นสารประเภทโพลิฟินอล (Polyphenols) สามารถพบได้ในอาหารประเภทต่างๆ เช่น โกโก้ ไวน์ แอปเปิ้ล แต่พบปริมาณสูงที่สุดในชาเขียว คาเทชินเป็นอาวุธสำคัญของธรรมชาติที่เข้าไปทำหน้าที่ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในร่างกาย คาเทชินที่มีอยู่ในชาเขียวสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่สำคัญ คือ EGCG (Epigallocatechin gallate) EGCG ซึ่งเป็นอาวุธที่เข้าไปช่วยป้องกันปฏิกิริยา “ออกซิเดชั่น” อันเกิดจากเซลล์ในร่างกายทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่สามารถพบได้ในอากาศและปล่อย “สารอนุมูลอิสระ” เมื่อไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ร่างกายจึงไม่ผลิตสารอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระนี้เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียต่างๆ เป็นต้นเหตุของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น และพบความเชื่อมโยงของสารอนุมูลอิสระที่จะสามารถส่งผลให้เกิดมะเร็งได้


อ.นิรัชรา  ยังกล่าวอีกว่า คาเทชิน นอกจากจะมีคุณสมบัติในการชะลอความเสื่อมของร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้ว จากการวิจัยยังพบว่า คาเทชินยังสามารถลดปริมาณ Oxidised Low Density Lipoprotein (Oxidised LDL) ซึ่งมีหน้าที่นำพาคอเลสเทอรอล ไปสะสมยังส่วนต่างๆของร่างกาย อันเป็นเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดัน หลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น การลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงต่างๆ ทำได้ด้วยการหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ถูกสุขลักษณะ ดื่มชาเขียวเป็นประจำทุกวัน ซึ่งสามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น  เนื่องจากคาเทชินมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวร้อนหรือเย็น คุณสมบัติของคาเทชินในชาเขียวก็ยังคงอยู่ แต่แนะนำว่าควรเลือกดื่มชาเขียวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะที่ผลิตจากชาเต็มใบ ซึ่งจะสามารถคงปริมาณคาเทชินไว้ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย.

...