ปัจจุบันนี้สังคมทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน หรือเพศตรงข้าม เพื่อความทัดเทียมทางสังคม ทั้งการแสดงออกและการเรียกแทนกลุ่มเพศต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความหมายเหยียดเพศ ในต่างประเทศจึงเริ่มใช้คำว่า แอลจีบีที (LGBT) เพื่อเรียกกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสื่อถึงเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลได้อย่างเป็นกลาง

แอลจีบีที (LGBT) คือใคร

แอลจีบีที (LGBT) คือคำที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ตัวอักษร L G B T ย่อมาจาก Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรอื่นๆ ต่อท้ายอย่างเช่น

- แอลจีบีทีคิว LGBTQ ตัว Q ย่อมาจาก Queer
- แอลจีบีทีไอ LGBTI ตัว I ย่อมาจาก Intersex
- แอลจีบีทีคิวเอ LGBTQA ตัว A ย่อมาจาก Asexual หรือ Aromantic หรือ Ally

จุดกำเนิดของการใช้คำว่า แอลจีบีที (LGBT) หรือ จีแอลบีที (GLBT) มาจากกลุ่ม Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender ในทศวรรษที่ 1990 เพื่อต้องการใช้คำว่า LGB แทนคำว่า Gay ซึ่งมาจากกลุ่ม LGBT Community ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 โดยเริ่มมีผู้ให้คำจำกัดความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น และกำหนดสัญลักษณ์ของเพศแทนด้วยตัวอักษร และธงสีต่างๆ ดังนี้

...

เมื่อพูดถึงประเภทของ LGBT นั้น มีผู้ให้คำจำกัดความของ LGBT ไว้หลายกลุ่ม ตัวอย่างชื่อกลุ่มที่มีความหมายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น

 • Aromantic หมายถึง คนที่ไม่มีแรงดึงดูดในเพศใดๆ เลย และไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับใคร
 • Asexual หมายถึง คนที่ไม่สนใจเซ็กซ์
 • Bisexual หมายถึง เพศที่มีความรักให้กับชายหรือหญิง ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงกันข้าม
 • Gay men หมายถึง เพศชายที่มีความรักให้กับเพศชายด้วยกัน
 • Genderqueer หมายถึง ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่ทั้งเพศชายและหญิง อาจจะอยู่กึ่งกลาง หรือผสมผสาน
 • Intersex หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุเพศได้ชัดเจน
 • Lesbian หมายถึง เพศหญิงที่มีความรักให้กับเพศหญิงด้วยกัน
 • Panromantic หมายถึง คนที่มีความรักให้แก่อีกฝ่ายโดยไม่ได้มองเพศของฝ่ายนั้น
 • Non-binary หมายถึง คนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตลอดเวลา
 • Pansexual หมายถึง คนที่มีแรงดึงดูดกับเพศอะไรก็ได้
 • Transgender หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิงที่เปลี่ยนตัวเองเป็นเพศตรงกันข้าม

ความหมายของธงสีรุ้ง จุดเริ่มต้น สัญลักษณ์แอลจีบีที (LGBT)

ธงสีรุ้งที่ชาว แอลจีบีที (LGBT) มักนำมาใช้ประกอบเดินขบวนในวัน Gay Freedom Day ในสหรัฐอเมริกานั้น ออกแบบโดย กิลเบิร์ต เบเกอร์ ศิลปินผู้ออกแบบธงสีรุ้งนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของ LGBTQ+ โดยมีความหมายของสี ดังนี้

สีแดง หมายถึง ชีวิต
สีส้ม หมายถึง การเยียวยาทางจิตใจ
สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์
สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ
สีน้ำเงิน หมายถึง ความกลมกลืน
สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณ

ความสำคัญของ แอลจีบีที (LGBT) ในสังคมไทยและทั่วโลก

กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในสังคมต่างๆ ทุกสมัยจะมีการพูดถึงความปิดกั้นทางเพศ รวมถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในประเทศที่มีการยอมรับทางกฎหมาย ก็จะเพิ่มสิทธิพื้นฐานทางสังคม เช่น การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน การรับสิทธิสวัสดิการในที่ทำงาน หากเรามีความเข้าใจกับกลุ่มเพศที่หลากหลาย ก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกต่อกันได้อย่างเท่าเทียม