การใช้เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ : Walkie-talkie) ยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเพียงแค่ปรับคลื่นวิทยุให้ตรงกัน ก็จะสามารถพูดคุยกับปลายสายได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ แต่ต้องใช้โค้ดวิทยุสื่อสาร หรือรหัสวิทยุในการสื่อสารกัน เพื่อช่วยให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจตรงกัน 

ทำความรู้จัก "รหัสวิทยุ" คืออะไร?

รหัสวิทยุ คือ โค้ดวิทยุสื่อสารที่ใช้กับเครื่องส่งรับวิทยุ โดยรหัสการใช้วิทยุสื่อสารเหล่านี้จะเป็นข้อความสั้นๆ ขึ้นต้นด้วยอักษร ว. ทำให้มักเรียกกันว่า "รหัสวอวิทยุ" เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ เมื่อต้องใช้รับ-ส่ง ข้อความสื่อสารกัน ดังนั้นผู้ที่จะใช้เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จึงควรทำความเข้าใจโค้ดสั้นๆ ในเบื้องต้น เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

สำหรับอาชีพที่เรามักเห็นมีการใช้รหัสวิทยุกันแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ตำรวจ, ทหาร, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, กลุ่มสำรวจ, กลุ่มเดินป่า, กลุ่มอาสาสมัคร ฯลฯ รวมไปถึงการนำมาใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกดโทรศัพท์หากันในทุกๆ ครั้งที่ต้องการรับ-ส่งข้อความ

...

"รหัสวิทยุ" โค้ดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป มีอะไรบ้าง?

โค้ดวิทยุสื่อสารมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการใช้แจ้งเหตุในสถานการณ์ใด มีทั้งรหัสวิทยุสมัครเล่นรหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป สำหรับแจ้งเหตุร้ายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรหัสตัวเลข รวมไปถึงรหัสวิทยุตำรวจ, รหัสวิทยุสื่อสารทหาร ที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ใช้ติดต่อประสานงานกัน สำหรับโค้ดวิทยุสื่อสารที่น่าสนใจ มีดังนี้

รหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป
ว. 00 - รอก่อน, ให้คอยก่อน
ว. 01 - ที่ทำงาน, ที่โรงเรียน
ว. 02 - ที่พัก, ที่บ้าน
ว. 0 - ขอทราบคำสั่ง
ว. 1 - อยู่ไหน, จุดที่อยู่
ว. 2 - ได้ยินหรือไม่, ได้ยินแล้วตอบด้วย
ว. 3 - ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง
ว. 4 - ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ
ว. 5 - ราชการลับ, ความลับ
ว. 6 - ขอติดต่อ, โต้ตอบด้วย
ว. 7 - ขอความช่วยเหลือ
ว. 8 - ข่าวสาร, ข้อความ
ว. 9 - มีเหตุฉุกเฉิน

ว. 10 - อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้
ว. 11 - หยุดพักติดต่อทาง ว. ได้
ว. 12 - หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้
ว. 13 - ติดต่อทางโทรศัพท์
ว. 14 - ปิดสถานี
ว. 15 - พบ, ให้ไปพบ
ว. 16 - ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว. 16-1 รับได้ แต่เสียงรบกวนมาก
ว. 16-2 รับได้ เสียงไม่ชัดเจน
ว. 16-3 พอรับฟังได้
ว. 16-4 รับฟังชัดเจนดี
ว. 16-5 รับฟังชัดเจนดีมาก 

ว. 17 - มีอันตรายห้ามผ่าน
ว. 18 - รถเสีย
ว. 19 - อยู่ในภาวะคับขัน, ถูกโจมตี
ว. 20 - ตรวจค้น, จับกุม
ว. 21 - ออกจาก (สถานที่)
ว. 22 - ถึง (สถานที่)
ว. 23 - ผ่าน (สถานที่)
ว. 24 - แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว. 25 - ที่หมาย, จุดหมาย

ว. 26 - ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด อาจถูกดักฟัง
ว. 27 - ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว. 28 - ประชุม
ว. 29 - มีธุระ, มีราชการ
ว. 30 - ขอทราบจำนวน
ว. 31 - เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 1 (แล้วแต่กำหนด)
ว. 32 - เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 2 (แล้วแต่กำหนด)
ว. 33 - เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 3 (แล้วแต่กำหนด)
ว. 34 - เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 4 (แล้วแต่กำหนด)
ว. 35 - เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ว. 36 - เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว. 37 - เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว. 38 - เตรียมพร้อม 1 ใน 3

ว. 39 - การจราจรติดขัด
ว. 40 - อุบัติเหตุรถชน
ว. 41 - สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว. 42 - ขบวนยานพาหนะ
ว. 43 - ตั้งจุดตรวจ
ว. 44 - โทรสาร

ว. 45 - เหตุการณ์ปกติ
ว. 51 - ป่วย
ว. 52 - ยกเลิก
ว. 53 - อยู่ร้านอาหาร
ว. 54 - อยู่โรงแรม
ว. 55 - ผู้บังคับบัญชามาตรวจ
ว. 56 - เพื่อนมา
ว. 57 - กำลังโดยสารทางเรือ
ว. 59 - เปลี่ยนทิศทาง
ว. 60 - ญาติ, เพื่อน
ว. 61 - ขอบคุณ

...

ว. 62 - สิ่งของ
ว. 63 - บ้านพัก
ว. 64 - ธุระส่วนตัว
ว. 66 - ขอพบเรื่องราชการ
ว. 67 - ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว. 68 - แจ้งความ
ว. 69 - ระมัดระวัง
ว. 70 - ถึงแก่กรรม
ว. 71 - พักผ่อน
ว. 73 - ด้วยความปรารถนาดี

ว. 78 - คลื่นอื่นมาแทรก
ว. 81 - ติดธุระ
ว. 100 - ขอโทษ
ว. 608 - มีสัญญาณรบกวน 
ว. 609 - มีคลื่นรบกวน

รหัสวิทยุที่ใช้แจ้งเหตุ
เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์
เหตุ 151 มีผู้ต้องสงสัยในยานพาหนะ
เหตุ 161 มีสัตว์เข้าบ้าน

เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 การพนัน
เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด

เหตุ 600 นักเรียนทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน
เหตุ 604 นักเรียนยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน มีระเบิด

เหตุ 501 การบริการน้ำ, ยกรถ, ตัดต้นไม้
เหตุ 502 ขนส่งผู้ป่วย
เหตุ 503 สาธารณภัยทางบก น้ำ อากาศ
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ 202 ไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ 204 เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน
เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง, สารเคมี
เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่

...

การมีความรู้เบื้องต้นเรื่องรหัสวิทยุสื่อสาร ถือเป็นทักษะพิเศษที่อาจมีความจำเป็นกับเรา เมื่อต้องทำงานพื้นที่ที่มีข้อจำกัด หรือตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน เนื่องจากโค้ดรหัสวิทยุเหล่านี้ สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ และการติดต่อทั่วไปได้.

ที่มา : https://hamclub.wu.ac.th