หลวงพ่อทันใจ เชียงใหม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี ท่านบันดาลให้ผู้ที่ไปขอพร จะมีโชคลาภ เงินทอง ตามตำนานเล่าขานว่าองค์หลวงพ่อทันใจนี้ ท่านมีญาณวิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หากไปอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทันใจแล้ว หลังจากกลับมาจะหายขาดทันที

หลวงพ่อทันใจ บันดาลโชคลาภ

นอกจากนี้ หลายคนมักไปขอพร ขอโชคลาภ ขอให้ได้หลังการเสี่ยงโชค หรือแม้กระทั่งการขอให้ตัวเองหายเจ็บหายป่วย และแม้การขอลูกจากหลวงพ่อทันใจก็ตาม ผู้มาเยือนก็มักจะประสบสำเร็จทุกอย่างตามที่ขอ ในเวลาเพียงไม่กี่วัน และเมื่อเห็นผลสัมฤทธิ์แล้วหลายคนก็จะเดินทางกลับมาเพื่อถวายดอกมะลิเป็นการแก้บนอีกด้วย   

วิธีขอพรหรือการบนบานต่อหลวงพ่อทันใจ

(จุดธูป 3 ดอก)
(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)

กล่าวคาถา "โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ"

บอกชื่อข้าพเจ้าชื่อ ...... จากนั้นทำการอธิษฐาน พูดสิ่งที่เราจะขอให้ละเอียด เมื่อเสร็จแล้วให้กล่าวกับหลวงพ่อทันใจ ขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิจำนวน (บอกจำนวนที่จะนำมาถวาย จำนวน 50 พวงขึ้นไป) บอกจำนวนที่เราจะนำมาแก้บนและถวาย นั่นเอง

อย่างไรก็ดี 

เคล็ดลับการขอพรให้ได้ผล คือขอพรด้วยพรข้อเดียวเท่านั้น