สุดปัง เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งสีสันความหลากหลายของผู้คนในกิจกรรม MEGA PRIDE ภายใต้แนวคิด PRIDE IS EVERYDAY ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมสนับสนุนให้ทุกคนกล้าแสดงความเป็นตัวเองในเชิงสร้างสรรค์อย่างภาคภูมิใจในทุกๆ วัน

พร้อมชวนมาเช็กอินถ่ายภาพคู่กับ INSTALLATION ART แลนด์มาร์ก สีรุ้งขนาดใหญ่และการตกแต่งบรรยากาศด้วยสีสันสะท้อนสัญลักษณ์ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) เปิดต้อนรับให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ส่งต่อความหมายอันทรงพลังในความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในทุกๆ วัน ไม่เพียงเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น ซึ่ง เขื่อน กล่าวว่า "ปัจจุบันการยอมรับความหลากหลายทางเพศดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เราก็ยังต้องพยายามผลักดันเรื่องนี้กันต่อไป ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการยอมรับที่มากขึ้น เราก็ต้องภูมิใจในความเป็นตัวเองก่อน มั่นใจในความเป็นตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเอง รวมถึงให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราก็สามารถทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้ในทุกๆ วัน

...

ซึ่งถ้าพูดถึงความแตกต่าง ในที่นี้ตนไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม LGBTQIAN+ เท่านั้น แต่หมายรวมถึงผู้คนที่มีความคิดต่างกัน เชื้อชาติต่างกัน หรือวัฒนธรรมต่างกัน แต่ทั้งหมดสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนแบบสร้างสรรค์ได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมและปลอดภัย ต้องคำนึงถึงครอบครัวและคนรอบข้างด้วยเช่นกัน"