เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ งานนี้จึงทำให้ว่าที่เจ้าสาว จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ต้องประกาศเลื่อนงานแต่งงานออกไปก่อน ผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่า "เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัย จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ"

"เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีมงคลสมรส และ งานฉลองมงคลสมรส คุณอคัมย์สิริ สุวรรณศุข กับ คุณวัฒนา เจริญศักดิ์วัฒนา

เรียน สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ครอบครัวสุวรรณศุข และ ครอบครัวเจริญศักดิ์วัฒนา ใคร่ขอเรียนแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีมงคลสมรส และ งานฉลองมงคลสมรส

ระหว่างคุณจั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข กับ คุณเค วัฒนา เจริญศักดิ์วัฒนา ‪ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564‬ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

ทั้งนี้จะใคร่ขอเรียนแจ้ง วัน-เวลา และกำหนดการตามฤกษ์ใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย กราบขออภัยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างสูง".

...