วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงสถิตในหัวใจไทยไม่ลืมเลือน

นายบุรินทร์ เหมทัต นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ (MIT) มีความตั้งใจตั้งแต่เตรียมตัวเดินทางจากประเทศไทย ว่าถ้ามีโอกาสไปเมืองบอสตันและเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อไร จะต้องไปสถานที่สำคัญ และเป็นความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่ได้มีโอกาสตามรอยพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่แรก คือ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น (Mount Auburn Hospital) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า โรงพยาบาลเคมบริดจ์ (Cambridge Hospital) อันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2470 โดยปัจจุบันโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยการจัดนิทรรศการถาวรของโรงพยาบาล โดยมีการจัดแสดงข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ในขณะที่พระองค์เสด็จเยือนโรงพยาบาลในปี 2503 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ได้พระราชทานให้กับทางโรงพยาบาล

นอกจากนี้ เมืองเคมบริดจ์ยังได้อัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งเป็นชื่อจัตุรัสในเมือง โดยใช้ชื่อว่า King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square และยังสร้างอนุสรณ์สถานเป็นแท่นบอกประวัติความเป็นมาของจัตุรัสแห่งนี้ ทำให้จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญแห่งที่สองของคนไทยบนผืนแผ่นดินสหรัฐฯ

เดิมอนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังเป็นเพียงอนุสรณ์สถานเล็กๆ แต่ต่อมาคนไทยในเมืองบอสตัน และเคมบริดจ์ ได้จัดตั้งมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation ขึ้นเพื่อรวบรวมเงินทุนในการปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามสมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2533 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2535 โดยบรรยากาศในวันที่ผู้เขียนไปถึงจัตุรัสแห่งนี้เป็นวันฝนตก ประกอบกับดอกไม้ที่คนไทยได้นำมาวางเพื่อแสดงความอาลัย ยิ่งทำให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การมาบอสตันในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มาเยือนสถานที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์.

นายบุรินทร์ เหมทัต นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ (MIT) มีความตั้งใจตั้งแต่เตรียมตัวเดินทางจากประเทศไทย ว่าถ้ามีโอกาสไปเมืองบอสตันและเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อไร... 12 ต.ค. 2560 13:55 12 ต.ค. 2560 17:45 ไทยรัฐ