วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบซากดึกดำบรรพ์สายพันธุ์เดียวกับปลาดาวอายุ 430 ล้านปี

Heropyrgus disterminus. Credit : (c) Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2017). DOI:10.1098/rspb.2017.1189

เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานในวารสารราชสมาคมแห่งลอนดอน (Proceedings of the Royal Society B) ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ค้นพบซากดึกดำบรรพ์เอคไคโนเดิร์ม (Echinoderm) ซึ่งเป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีหนังเป็นหนาม อยู่ในสายพันธุ์เดียวกับปลาดาว หอยเม่นพลับพลึงทะเล ฝังอยู่ใต้เถ้าภูเขาไฟที่แคว้นเฮียฟอร์ดเชียร์ ประเทศอังกฤษ ซากดังกล่าวอายุเก่าแก่ราว 430 ล้านปี พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า Heropyrgus disterminus

ลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ปกติแล้วจะมีความสมมาตรแบบทรงรัศมี 5 แฉก เป็นท่อยื่นออกมาเพื่อช่วยเคลื่อนไหว กินอาหาร แลกเปลี่ยนออกซิเจน จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานว่าเอคไคโนเดิร์มโบราณจะมีโครงสร้างระบบท่อคล้ายกับพวกดาวทะเลในปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากพบร่องรอยที่เชื่อว่าระบบท่อในซาก Heropyrgus disterminus เช่นกัน แต่หายไปเพราะความบอบบาง พวกเขาจึงตั้งสมมติฐานสร้างภาพตัวอย่างเป็นแบบตัดขวางและสร้างเป็นภาพ 3 มิติของซากดึกดำบรรพ์ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าซาก Heropyrgus disterminus มีรูปร่างทรงกรวยยาวประมาณ 3 เซนติเมตร รวมทั้งมีแผ่นห้าแฉกคลุมร่างกายและท่อเท้า ซึ่งการทำงานของระบบท่อภายในก็คือทำหน้าที่กินอาหารและแลกเปลี่ยนก๊าซ

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เผยว่า Heropyrgus disterminus นั้นมีความแตกต่างจากกลุ่มเอคไคโนเดิร์มยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีระบบท่อแบบคู่เรียงกันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการพัฒนาวิวัฒนาการของสายพันธุ์เอคไคโนเดิร์มในช่วงต้นๆ.

เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานในวารสารราชสมาคมแห่งลอนดอน (Proceedings of the Royal Society B) ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ค้นพบซากดึกดำบรรพ์เอคไคโนเดิร์ม (Echinoderm) ซึ่งเป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 24 ก.ย. 2560 15:50 24 ก.ย. 2560 15:51 ไทยรัฐ