วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หุ่นยนต์ที่ช่วยทางการแพทย์

เจ้าหน้าที่กำลังแสดงการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยรักษาในทางการแพทย์ ที่เทศกาลการออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี ซึ่งเมืองปิซาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ เรียกว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีก็ว่าได้ วัตถุประสงค์ของงานก็เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์กับทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
การใช้กับทางการแพทย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร เพื่อรองรับการใช้งานของมนุษย์.

เจ้าหน้าที่กำลังแสดงการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยรักษาในทางการแพทย์ ที่เทศกาลการออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี ซึ่งเมืองปิซาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 21 ก.ย. 2560 13:45 21 ก.ย. 2560 13:47 ไทยรัฐ