วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พบกระเบื้องโมเสกหายากอายุ 1,500 ปีในเยรูซาเล็ม

พบกระเบื้องโมเสกหายากอายุ 1,500 ปีในเยรูซาเล็ม

  • Share:

สำนักงานด้านโบราณวัตถุในประเทศอิสราเอลเปิดเผยถึงการค้นพบชิ้นส่วนของแผ่นกระเบื้องโมเสกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมฉากยาว 1.14 เมตรในสภาพที่สมบูรณ์ บริเวณกำแพงเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบทางโบราณคดีส่วนใหญ่ของประเทศอิสราเอล ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าแผ่นกระเบื้องโมเสกชิ้นนี้มีความเชื่อมโยงกับจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ และนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์

นักโบราณคดีระบุว่า กระเบื้องโมเสกมีอายุเก่าแก่ราวๆ 1,500 ปี สันนิษฐานว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่พักของผู้จาริกแสวงบุญที่สร้างอยู่ใกล้กับประตูดามัสกัส ซึ่งถือเป็นประตูที่เปิดสู่จัตุรัสโรมันเมื่อปี พ.ศ.1093-1094 โดยศึกษาจากอักษรที่จารึกเป็นภาษากรีก กล่าวถึงนักบวชคอนสแตนตินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสแห่งวิหารแห่งคริสตจักรใหม่ (Nea Church) ของนิกายออร์โธด็อกซ์ ซึ่งในช่วงเวลานั้นนิกายดังกล่าวกำลังแผ่ขยายมาถึงจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรืออาณาจักรไบแซนไทน์นั่นเอง

ในอดีตนั้นจักรพรรดิจัสติเนียนทรงให้ก่อสร้างวิหารคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1096 เพื่อถวายสักการะแด่พระแม่มารี มารดาแห่งพระเยซู และกลายเป็นวิหารคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ นักโบราณคดีเชื่อว่าแผ่นกระเบื้องโมเสกอาจจะช่วยให้เข้าใจถึงการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างเมืองในยุคของกษัตริย์จัสติเนียน และนำไปสู่การค้นพบข้อมูลใหม่ๆต่อไปอีกในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้