พ่อเมืองศรีสะเกษ นำเกษตรกร "ตัดลูก ตัดใจ ตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟ ปี 2567" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ให้ได้ทุเรียน GI ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบและมั่นใจว่า ทุเรียนภูเขาไฟ ได้รับการดูแล เอาใจใส่ทะนุถนอม

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (19 มี.ค.2567) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟ” ประจำปี 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ณ สวนเวียง ทุเรียนภูเขาไฟ (นายเวียง สุภาพ) บ้านซำขี้เหล็ก เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ น.ส.วันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม

...

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟ” ปี 2567 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกร ดูแลจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพ โดยการตัดลูกส่วนเกิน แต่เหลือลูกไว้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้มีผลทุเรียนเยอะแยะเต็มต้น แต่เกษตรกรตัดใจได้ เพื่อรักษาผลทุเรียนให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและมั่นใจ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ได้รับการดูแล เอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มต้นเกษตรกรต้องพิถีพิถัน เฝ้าดูทะนุถนอมเหมือนลูก ไม่ปล่อยให้คลาดสายตา มีใจที่สัมพันธ์กับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

นายอนุพงศ์ กล่าวต่อว่า จังหวัดศรีสะเกษมีวิสัยทัศน์สำคัญประการหนึ่ง คือ เราจะเป็นดินแดนของเกษตรปลอดภัย การค้าการท่องเที่ยวครบวงจร เกษตรบูรณาการ ด้วยเอกลักษณ์ ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทรงสวย พูเต็ม น้ำหนักดี ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" ได้รับการรับรอง GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ เป็นทุเรียนที่อัตลักษณ์เฉพาะ กล่าวคือ มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใคร เนื้อทุเรียนละเอียดเนียนนุ่ม กรอบนอกนุ่มใน หวานมันกำลังพอดี ที่สำคัญ คือ กลิ่นหอมอ่อน ไม่ฉุน ทานแล้วอร่อยไม่เหมือนใคร

...

ด้าน นายเวียง สุภาพ เจ้าของสวนเวียง ทุเรียนภูเขาไฟ กล่าวถึงประวัติของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ว่า สมัยก่อนสภาพอากาศจังหวัดศรีสะเกษแห้งแล้งอยู่แล้ว ไม่มีใครกล้าจะปลูกไม้ยืนต้น แต่มีเกษตรกรไปทำงานที่ จ.จันทบุรี ไปเอาต้นทุเรียนมาปลูก และผลผลิตที่รสชาติอร่อย เกษตรกรในหมู่บ้านได้กินได้ชิมและติดใจในรสชาติ ก็พากันเอามาปลูกกัน เมื่อนิยมปลูกเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษเล็งเห็นว่า ทุเรียนภูเขาไฟ ของภาคอีสาน รสชาติได้ จังหวัดก็ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ พยายามทำให้รสชาติดียิ่งขึ้น หาวิธีการจำกัดโรคแมลง เชื้อโรคเชื้อราต่างๆ พอคุณภาพดี ก็ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ และทั่วโลกในขณะนี้

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นบริเวณพื้นที่ดินภูเขาไฟที่มีลักษณะเหนียว อนุภาคดินละเอียดสลับกับหินหยาบสีแดง ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง ส่งผลให้ทุเรียนมีรสชาติดี มีระยะการเจริญเติบโตออกดอกในช่วงมกราคม และติดผลในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม และทุเรียนพร้อมรับประทานประมาณ 120 วัน ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

...

ดังนั้นห้วงเดือนมีนาคม เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ทำการตัดแต่งทุเรียนภูเขาไฟผลเล็ก ลดจำนวนลูกทุเรียนภูเขาไฟเพื่อลดการสูญเสียน้ำ หากไม่ตัดแต่งอาจเกิดปัญหาน้ำเลี้ยงไม่พอ ลูกจะเล็กลง แม้เกษตรกรเสียดายผลทุเรียน แต่ต้องตัดใจ ถ้าอยากได้ทุเรียนลูกสวย ไม่เน้นปริมาณ เน้นที่คุณภาพสู่ผู้รอบริโภค ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เกรดพรีเมียม.