“พระจิตรลดา” ร.9 พุทธมงคลแก่คนไทย

ข่าว

“พระจิตรลดา” ร.9 พุทธมงคลแก่คนไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 ธ.ค. 2560 05:01 น.

บันทึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสร้างพระจิตรลดา หรือ “พระกำลังแผ่นดิน” พระราชทานให้แก่ข้าราชบริพาร และคนทำงานเพื่อชาติอย่างอุทิศตน

พระจิตรลดามีอยู่แบบเดียว แต่มี 2 ขนาด คือ 1.ขนาดองค์เล็ก 2.ขนาดองค์ใหญ่ องค์เล็กมีความกว้าง 1.2 ซม. สูง 1.9 ซม. องค์ใหญ่กว้าง 2 ซม. สูง 3 ซม. พุทธลักษณะทั้งสองขนาดเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งบนแท่นดอกบัวบาน 9 กลีบ แถวบน 5 กลีบ แถวล่าง 4 กลีบ สื่อนัยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระ “จิตรลดา” เป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน จึงมีผู้ได้รับน้อย ต่อมามีคนสนใจหากัน ทำให้เกิดการกำหนดราคากันขึ้น ปัจจุบันของแท้เริ่มด้วยตัวเลข 7 หลัก ส่วนของปลอมที่ทำเลียนแบบขึ้นมาราคาเริ่มจาก 200 บาทขึ้นไป

พระ “จิตรลดา” ในมุมของคนศึกษาวัตถุมงคลอย่างนายวิษณุ บุญนิ่ม อธิบายว่า “พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ระยะการสร้างยาวนานถึง 6 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2508-2513 พระทุกองค์ที่พระราชทาน มีใบกำกับ คนที่ได้รับพระราชทานมีทั้งพลทหารเรื่อยไปจนถึงนายพล”

ราคาพระจิตรลดา “ล่าสุดสูงเกิน 5 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ต้องไม่ต่ำกว่าล้านบาท พวกที่เอามาให้เช่าองค์ละ 200-300 บาทเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นของแท้ ผมเห็นแล้ว เขาทำเหมือน 99.99 เปอร์เซ็นต์ แถวๆท่าพระจันทร์เยอะแยะไปหมด”

พุทธลักษณะพระแท้สังเกตได้อย่างไร

นายวิษณุบอกว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างด้วยเรซิ่นและมวลสาร เรซิ่นเมื่อหล่อแล้วทำให้รูปพระออกมาชัดเจนทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นสังฆาฏิ และส่วนอื่นๆ เพราะเรซิ่นจะไหลเข้าไปในแบบพิมพ์ได้อย่างทั่วถึง”

ส่วนที่สังเกตได้อีกคือ “รุ่นแรกๆ เนื้อพระจะออกสีดำเพราะผสมว่านมาก ต่อมาออกสีเขียว และรุ่นหลังๆจะออกเป็นสีน้ำตาล สาเหตุมาจากการผสมมวลสาร”

มวลสารที่นำมาสร้างพระจิตรลดา วิษณุบอกว่า เป็นเรื่องยากยิ่งที่ใครจะทำได้ เพราะนำมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดต่างๆ และดอกไม้สดๆที่ชาวบ้านนำไปบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย “สถานที่ใดศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่ามีพลังจะนำมาไว้ทั้งหมด”

แบบพิมพ์พระจิตรลดา นายวิษณุบอกว่า มีสองบล็อกคือ ขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก ทำให้ได้พระสองขนาด พระขนาดเล็กสำหรับพระราชทานให้กับผู้หญิง พระขนาดใหญ่สำหรับพระราชทานให้กับผู้ชาย

สมัยรัชกาลที่ 9 นับแต่ขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์มีปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สืบมาพระราชกรณียกิจพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอเนกอนันต์

รัชกาลที่ 9 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนที่จะลาผนวชเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2499

เกี่ยวกับการจัดสร้างพระพุทธรูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูป “พระพุทธนวราชบพิตร” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร แล้วพระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า พระพุทธรูป “ภ.ป.ร.”

นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังทรงสร้าง “พระพิมพ์กำลังแผ่นดิน สมเด็จจิตรลดา” และเหรียญอีกด้วย

เหรียญรุ่นแรกๆ อาทิ เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช เมื่อปี พ.ศ.2499 แต่สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านหลังเป็นรูปผ้าไตร เหนือขึ้นไปเป็นตรา ภ.ป.ร. ใต้มหามงกุฎและฉัตร อันเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เหรียญรุ่นนี้มีหลายแบบและหลายเนื้อ ถ้าเป็นเนื้อทองคำใน พ.ศ.2560 นี้ ราคาเกิน 1,000,000 บาท เนื้ออื่นๆก็ลดหลั่นกันลงมา แต่ที่สำคัญคือหาดูได้ยากยิ่งแล้ว เนื่องจากคนที่มีอยู่ก็ต้องการเก็บไว้เป็นมรดกของตระกูล

พระที่ในหลวงทรงสร้าง “พระพิมพ์กำลังแผ่นดิน สมเด็จจิตรลดา” ชาวบ้านมักเรียกว่า สมเด็จจิตรลดา เป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์

ระยะเวลาในการสร้างนั้น อยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2508- 2513 มีทั้งสิ้นประมาณ 2,500 องค์ ความพิเศษของสมเด็จจิตรลดา นอกจากเป็นพระที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างแล้ว ยังแสดงชื่อ ที่อยู่ของผู้รับพระราชทานไว้ในใบกำกับทุกๆองค์ เล่าขานกันว่า มีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า “ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมา แล้วเอาไว้บูชาตลอดไป”

การแกะแม่พิมพ์พระจิตรลดา ผู้แกะพิมพ์คือ ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ผู้รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรมเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวาย

เล่าขานกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไข ตกแต่ง แบบพิมพ์พระสมเด็จจิตรลดาหลายครั้งจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย เมื่อได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ด้วยพุทธ-ศิลป์ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านแล้ว พระองค์ทรงนำแม่พิมพ์ที่แกะไว้ทำการถอดต้นแบบ เพื่อใช้สร้างพระตามพระราชประสงค์

การสร้างพระต้องใช้มวลสาร มวลสารต่างๆที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนำมาใช้นั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งดีงาม และเป็นมงคลทั้งสิ้น เชื่อกันว่ามีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ และช่วยเสริมบารมีให้สูงส่ง เนื่องจากผู้ที่นำไปห้อยคอนั้น ต้องเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อชาติบ้านเมือง

เบื้องหลังของ “พระจิตรลดา” นั้น เล่าขานกันสืบมาว่า ระหว่างปี พ.ศ.2508-2513 ปีสร้างพระจิตรลดานั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงลัทธิทางการเมืองสองขั้วกำลังชิงความได้เปรียบกัน และมีกองกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เรียกว่าพื้นที่สีแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรอยู่เป็นนิตย์ อาจด้วยความห่วงใยในราษฎรของพระองค์ จึงสร้างพระที่เป็นวัตถุมงคลออกมาแจกจ่าย ให้เป็นขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเพื่อประเทศชาติ ราคาของพระจิตรลดา ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

ความพิเศษของพระจิตรลดา คือ 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างด้วยพระองค์เอง 2.มวลสารมงคลยากที่ใครจะหามาได้ 3.คนได้รับพระราชทานล้วนเป็นคนที่รัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์พระราชทานเท่านั้น

ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการ ใครก็ตามที่ได้ครอบครองพระจิตรลดา ถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง

แม้ “พระจิตรลดา” ไม่สามารถหาได้ง่าย แต่พระทุกองค์คือ “พุทธมงคล” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ชาวไทย.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เอาใหม่ได้ไหม? เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นบวชใหม่ เมื่อ หลวงพี่ ลืมบทสวด
03:00

เอาใหม่ได้ไหม? เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นบวชใหม่ เมื่อ หลวงพี่ ลืมบทสวด

ApplicationMy Thairath

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 23:09 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์