ข่าว
100 year

รัฐบาลจัดยิ่งใหญ่ฉลอง 250 ปีสถาปนากรุงธนบุรี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 มิ.ย. 2560 05:30 น.
SHARE

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี ครั้งที่ 1/2560 ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 28 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบวาระแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทยครบ 250 ปี ในปี 2560 ที่ประชุมจึงเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี โดยเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรัฐพิธีและศาสนพิธี ฝ่ายโครงการและกิจกรรม ฝ่ายจดหมายเหตุ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายวีระกล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้กำหนด กรอบการจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2560-28 ธ.ค. 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เบื้องต้นมีแผนจัดกิจกรรมการแปลและจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง การเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกา การจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับสมัยกรุงธนบุรี การสำรวจและบูรณะโบราณสถาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรุงธนบุรี การจัดทัศนศึกษาตามรอยเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใน จ.พระนครศรีอยุธยาและระยอง รวมถึงอู่ต่อเรือที่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ยุคกรุงธนบุรีใน จ.จันทบุรี.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรุงธนบุรีฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี 250 ปีวีระ โรจน์พจนรัตน์

Most Viewed