ไลฟ์สไตล์
100 year

วันมาฆบูชาวันกตัญญูแห่งชาติ

ลม เปลี่ยนทิศ
26 ก.พ. 2564 05:06 น.
SHARE

วันนี้เป็น วันมาฆบูชา วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา วันที่ พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมขั้นสูงสุด “โอวาทปาติโมกข์” หรือ หัวใจพระพุทธศาสนา ให้กับ พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่ทรงอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ซึ่งเดินทางมาชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์

โอวาทปาติโมกข์ เป็นการสรุปรวบยอดหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ข่าวแนะนำ

สรุปย่อใน “หัวใจพระพุทธศาสนา” ก็คือ 1.การไม่ทำบาปหรือความชั่วทั้งปวง 2.การทำกุศลหรือความดีให้ถึงพร้อม 3.การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อดับทุกข์

ท่านที่ปฏิบัติตามหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ข้อนี้ในชีวิตประจำวัน ผมเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน อย่างน้อยท่านก็ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น ไม่ทำร้ายผู้อื่น ทำให้ท่านเป็นคนที่มีสำรวม เป็นผู้รู้จักประมาณตน รู้จักความพอเพียง และพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น

วันมาฆบูชา รัฐบาลไทยยังได้ประกาศให้เป็น วันกตัญญูแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้คนไทยหันมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแทนวันวาเลนไทน์ของฝรั่ง แต่ดูเหมือนรัฐบาลและคนไทยจะลืมกันไปแล้ว กระทรวงวัฒนธรรม น่าจะนำมาส่งเสริมกันใหม่ เพราะคนสมัยนี้จำนวนไม่น้อยลืมกันไปแล้ว ความกตัญญูคืออะไร

เขียนถึงความกตัญญู ผมก็คิดถึง “ป๋าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี ท่านได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชื่อ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดยให้คำนิยามไว้ว่า “การตอบแทนคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”

พล.อ.เปรม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “สังคมของเรามักยกย่องเคารพนับถือคนมีเงิน คนมีอำนาจ โดยไม่สนว่าภูมิหลังเป็นอย่างไร ร่ำรวยมาโดยวิธีใด ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเครือญาติอย่างไร ประกอบอาชีพสุจริตหรือผิดกฎหมาย เสียภาษีถูกต้องหรือหลบเลี่ยง เป็นเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือไม่...เราควรจะตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยการยกย่องคนดีแทนการยกย่องคนมีเงินมีอำนาจ แต่ไม่ดีกันหรือยัง เลิกกราบไหว้คบค้าสมาคมกับคนไม่ดี โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพล ไม่หวั่นต่ออันตราย สังคมควรจะพร้อมใจกันลงโทษคนจำพวกนี้ และยกย่องส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานของเราต่อไป”

พล.อ.เปรม ได้พูดถึงรัฐบาลว่า “รัฐบาลที่ดี จะใช้การปกครองที่ดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความสุขในแผ่นดิน การสร้างความสามัคคีในชาติ กระทำได้โดยยึดถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ไม่แบ่งฝ่าย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพรรคพวกเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวม การดำรงความสามัคคีในชาติ จึงเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มาก”

พล.อ.เปรม ได้ยกตัวอย่างว่า “เมื่อ John F.Kenedy ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เขาได้ปราศรัยต่อประชาชนอเมริกันว่า “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” แปลเป็นไทยว่า “อย่าถามว่าประเทศจะทำอะไรให้แก่ท่าน จงถามว่า ท่านจะทำอะไรให้แก่ประเทศได้บ้าง” เป็นสุนทรพจน์ที่ไพเราะจับใจ สั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งกว้างไกล ทำให้ผมรู้สึกว่า คนอเมริกันก็เข้าใจและรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเหมือนกัน” อีกประโยคหนึ่ง “A Stateman thinks he belongs to the nation, but a politician thinks the nation belongs to him” แต่ขอเว้นไม่แปล ผมขออนุญาตแปลนะครับ “รัฐบุรุษคิดว่าเขาเป็นของประเทศชาติ แต่นักการเมืองคิดว่าประเทศชาติเป็นของเขา”

วันสำคัญทางพุทธศาสนาในวันนี้ ผมขอนำ หัวใจพระพุทธศาสนา และ หัวใจของชาติ มาให้เป็นข้อคิดครับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแผ่นดิน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศวันมาฆบูชาหัวใจพระพุทธศาสนาวันกตัญญูแห่งชาติเปรม ติณสูลานนท์วันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 21:02 น.