กิจกรรม ก.พ.

ข่าว

กิจกรรม ก.พ.

ซี.12

  1 ก.ย. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  การประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ กับสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังมีในวันนี้ 1 กันยายน 2560 อีกวัน ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  กิจกรรมย่อยที่จัดขึ้นยังมีอีกหลายเรื่อง อย่างเช่น

  พนักงานราชการศักยภาพสูง โดยสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัท นทลิน จำกัด ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

  กิจกรรม บูรณาการฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation for HR” ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มอินทัช-AIS ดำเนินการเสวนาโดย นายเอก โอฐน้อย ผู้จัดการส่วนสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  มาถึงกิจกรรมสำคัญ มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ร่วมกับคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ หัวข้อ/Theme : จริยธรรมภาครัฐ : ความท้าทายใหม่ ภายใต้ บริบทประเทศไทย 4.0

  ความท้าทายที่ 1 การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 ความท้าทายของสังคมโลกและจุดยืนของประเทศไทยต่อการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุมมองต่อการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ข้อเสนอแนะ/ปัจจัยความสำเร็จต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภาครัฐ บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

  ความท้าทายที่ 2 การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล (How to embed Ethical Standards) ข้อเสนอการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

  การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อผลักดันภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 อภิปรายเป็นคณะ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน นายอดุล จันทรศักดิ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และผู้บริหารภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ

  กิจกรรม องค์ความรู้สำหรับข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์-Knowledge Management โดยคณะทำงานองค์ความรู้สำหรับข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ KM 4.0” โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หัวข้อ “ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตรงใจ Gen Y” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย

  การจัดการระบบนักเรียนทุน โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ ศูนย์นักบริหารระดับสูง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หัวข้อ ระบบการจัดการนักเรียนทุน

  สุดท้าย การรักษากำลังคนคุณภาพ โดยศูนย์นักบริหารระดับสูงผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ข้าราชการผู้ใฝ่รู้สามารถไปเสาะหาความแปลกใหม่ได้ทุกเวลา.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เช็กดวง 3 ราศี การเงินพุ่งทะลุเพดาน : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
  03:15

  เช็กดวง 3 ราศี การเงินพุ่งทะลุเพดาน : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

  ApplicationMy Thairath

  วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 18:53 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์