ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  จารึกพระนามและพระเกียรติคุณ กรมพระศรีสวางควัฒน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์10 ก.ค. 2563 05:30 น.
  SHARE

  ผ่านแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ที่ถูกต้องงดงาม

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จึงจัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit Font) และการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล เผยแพร่พระประวัติ พระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจ รวมถึงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนา พระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยได้จัดงานเปิดตัวชุดแบบอักษรและหนังสือเฉลิมพระเกียรตินี้ ณ บ้านปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา

  ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ มอบหนังสือที่ระลึก ให้แก่ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ.

  ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ กล่าวในงานว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงคิดจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน”, หนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ และชุดแบบอักษร เพื่อเป็นตัวแทนพระองค์ท่านตลอดไป โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า “จุฬาภรณ์ลิขิต” ที่มีแนวคิดการออกแบบตัวอักษรจากความงดงามอ่อนช้อยของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” ที่ทางรัฐบาลศรีลังกาได้น้อมเกล้าฯ และสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงาม พระปรีชาและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

  นอกจากนี้โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและละติน 1 ตัวเลขไทย และแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/ 

  เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” จัดทำขึ้น 3 เล่ม ได้แก่ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ เป็นพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, อัครราชกุมารี เป็นพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงสืบสานพระราชภารกิจของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และ ศรีสวางควัฒน นำเสนอความเป็นมา ความสำเร็จของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานที่สนองงานใต้เบื้องพระบาท และได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ ที่ “กรมพระ” ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณี ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ หนังสือทั้ง 2 ชุดนี้ จัดพิมพ์จำนวนจำกัด

  สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ชุดพิเศษรวม 4 เล่ม พร้อมกล่องกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิเศษ สำหรับผู้บริจาค 20,000 บาท ชุด “ศรีสวางควัฒน” ปกแข็ง 3 เล่ม พร้อมกล่องแข็ง สำหรับผู้บริจาค 10,000 บาท ปกอ่อน 3 เล่ม พร้อมกล่องอ่อน สำหรับผู้บริจาค 3,000 บาท หนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ปกแข็ง สำหรับผู้บริจาค 3,000 บาท ปกอ่อน สำหรับผู้บริจาค 1,000 บาท ร่วมบริจาคและสั่งจองได้ที่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ โทร. 0-2576-6100 ต่อ 8110.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมพระศรีสวางควัฒนนิธิ มหานนท์จุฬาภรณ์ลิขิตปาร์คนายเลิศกรมพระหนังสือเฉลิมพระเกียรติจารึกพระนาม

  คุณอาจสนใจข่าวนี้