ธรรมนัสตีปีก พ้นบ่วงคดีขน "แป้ง" ศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ อ้างหลักอธิปไตย

ข่าว

  ธรรมนัสตีปีก พ้นบ่วงคดีขน "แป้ง" ศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ อ้างหลักอธิปไตย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 พ.ค. 2564 05:23 น.

  “ธรรมนัส” เฮได้ไปต่อ ไม่สิ้นสภาพ ส.ส.ไม่พ้นตำแหน่ง รมต. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ชี้แม้ผิดจริงจำคุกต่างแดนตามคำสั่งศาลออสเตรเลีย ไม่ใช่ศาลไทย อ้างหลักอธิปไตยไม่อยู่ใต้อาณัติศาลรัฐอื่น “ก้าวไกล” ผิดหวังฉะลักลั่นไม่เป็นธรรม ลุยต่อยื่น ป.ป.ช.เอาผิดจริยธรรมร้ายแรง “ชัยธวัช” ขย่มต่อมจริยธรรมผู้นำ “ธีรัจชัย” โวยปั้นบรรทัดฐานใหม่คนมัวหมองนั่ง รมต.ได้ “ธนาธร” แฉคำวินิจฉัยชี้ชัด “ผู้กองนัส” โกหกคำโต ประชดต่อไปอาชญากรซื้อเก้าอี้ได้ “เพื่อไทย” จ่อยื่นถอดถอน “ประยุทธ์” แก้โควิดล้มเหลว “ทักษิณ” หยันถ้าเป็นนายกฯอยู่ไม่มีใครคิดย้ายประเทศ “นายกฯตู่” ลั่นไม่ท้อถอย ขอพรรคร่วมฯรักสามัคคีอย่ามีปัญหากันเอง

  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐและ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรี แม้จะเคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดในประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย

  มติศาล รธน.เอกฉันท์ “ธรรมนัส” รอด

  เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐและ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ จากกรณี ส.ส. 51 คน เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่งและมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ กรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ถ่ายทอดสดภาพและเสียงการอ่านคำวินิจฉัยมายังโถงชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และสตรีมมิงถ่ายทอดไฟล์มัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ช่องทางยูทูบของสำนักงาน โดยติดตั้งโทรทัศน์พร้อมถ่ายทอดสดลงมาที่โถงภาพในอาคารฯ คงเข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 และยึดระเบียบวิธีปฏิบัติของศาลอย่างเข้มงวด

  รับถูกศาลออสเตรเลียฟัน

  จากนั้นเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเรียกสำเนาคำพิพากษาศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย และสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์รัฐนิวเซาท์เวลส์ รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ร้อง
  ผู้ถูกร้อง และปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้ว แต่ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สามารถส่งสำเนาเอกสารคำพิพากษาดังกล่าว และเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางราชการรับรองสำเนาถูกต้องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็น ส.ส.พะเยา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ และเป็น รมช.เกษตรฯ ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องรับว่าตนเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

  ระบุศาลไทยไม่ตกอยู่ใต้อาณัติรัฐอื่น

  ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยต่อว่า ประเด็นที่หนึ่งสมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด มีข้อที่ต้องพิจารณาก่อนว่า คำว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หมายความถึงคำพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นหรือไม่ เห็นว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภา ครม.และศาล ตามบท บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และวรรคสอง รัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ลักษณะของอำนาจอธิปไตยมีความเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่อยู่ในอาณัติหรืออำนาจของรัฐอื่น การพิพากษาของศาล ย่อมต้องไม่ตกอยู่ในอาณัติหรือภายใต้ตุลาการของรัฐอื่น

  อ้างหลักต่างตอบแทนไม่ถือว่าผิดก็ได้

  “ตามหลักอธิปไตยของรัฐและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ คำพิพากษาของรัฐใดมีผล ในดินแดนของรัฐนั้น บางกรณีรัฐใดรัฐหนึ่ง อาจให้การรับรองคำพิพากษาของศาลอีกรัฐหนึ่ง และอาจบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษานั้นได้ แต่ต้องมีการทำสนธิสัญญารับรอง และบังคับตามคำพิพากษาตามหลักการต่างตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรณีทางคดีแพ่ง คดีครอบครัว คดีมรดก สำหรับคดีอาญาอาจได้รับการยอมรับพิจารณาบ้าง ในกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการโอนนักโทษ การตรากฎหมายอาญาแต่ละประเทศ กำหนดการกระทำความผิด ฐานความผิดเงื่อนไขการลงโทษไว้แตกต่างกัน โดยการกระทำอย่างเดียวกัน กฎหมายบางประเทศอาจกำหนดให้ผิด แต่กฎหมายไทยอาจไม่ได้กำหนดให้เป็นความผิดก็ได้”

  ผิดจริงแต่ไม่ใช่คำพิพากษาศาลไทย

  ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยต่อว่า อีกทั้งหากตีความว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด หมายรวมถึงคำพิพากษาต่างประเทศด้วย ทำให้ไม่อาจกลั่นกรองหรือตรวจสอบความชอบด้วยหลักนิติธรรมของกระบวนการพิจารณาของศาลต่างประเทศดังกล่าว ขัดกับหลักการต่างตอบแทน ศาลต่างประเทศ ไม่ต้องบังคับ หรือยอมรับคำพิพากษาของศาลไทย ทำให้อำนาจอธิปไตยของศาลไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10)

  “ผู้กองนัส” เฮไม่หลุด ส.ส.-รมต.

  ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่า ประเด็นที่สองความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ นับแต่เมื่อใดเมื่อศาลได้วินิจฉัยประเด็นที่หนึ่งไปแล้วว่า ผู้ถูกร้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) จึงไม่มีเหตุทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10)

  กก.ผิดหวังฉะลักลั่นไม่เป็นธรรม

  เมื่อเวลา 15.30 น. ที่พรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงว่า ผิดหวังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอย่างยิ่ง เป็นคำวินิจฉัยที่ขัดกับการตีความกฎหมายที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ.2525 ที่กระทรวงมหาดไทยขอความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีรัฐธรรมนูญปี 2521 กำหนดลักษณะต้องห้ามผู้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ว่าผู้เคยต้องคำพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยพ้นโทษมาไม่ถึง 5 ปี ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ในครั้งนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าคำพิพากษาให้จำคุกนั้นเป็นคำพิพากษาของศาลประเทศใด และบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เพราะเห็นว่าเป็นบุคคลมีความประพฤติไม่เหมาะสม ถ้าห้ามเฉพาะการกระทำผิดในประเทศ ไม่เกี่ยวกับการกระทำผิดในต่างประเทศ จะเกิดความลักลั่น ไม่เป็นธรรม ถ้าทำผิดในประเทศต้องห้าม แต่ถ้าทำผิดในต่าง ประเทศไม่ต้องห้าม นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ตีความโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถูกล้มโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ยิ่งทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากขึ้นกับองค์กรอิสระว่ายังเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ หรือกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจบางกลุ่มแล้วโดยสมบูรณ์

  ลุยยื่น ป.ป.ช.ฟันมาตรฐานจริยธรรม

  นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าตรวจสอบกรณีนี้ต่อไป จะเข้าชื่อส่งไปยัง ป.ป.ช.ให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ กรณีความผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง การไต่สวนคดีนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับชัดเจนต่อศาลว่าเคยต้องคำพิพากษา และจำคุกตามที่พรรคก้าวไกลเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในความผิดค้ายาเสพติด ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นการตอกย้ำว่า ร.อ.ธรรมนัสโกหกคำโตไว้ในสภาฯตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้

  ฉะตั้งคนด่างพร้อยได้ดิบได้ดี

  “แม้ ร.อ.ธรรมนัสจะรอดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ต้องพิจารณาว่าจะมีรัฐมนตรีที่มีประวัติต้องคำพิพากษาถูกจำคุกคดียาเสพติดร้ายแรงได้อย่างไร นอกจาก ร.อ.ธรรมนัสไม่ถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ยังเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาล แสดงให้เห็นรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาล “โจรอุ้มโจร” ตอกย้ำ ให้เห็นว่าหมดเวลาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แล้ว จำเป็นต้องมีรัฐบาลชุดใหม่ให้เร็วที่สุด เพื่อคืนความยุติธรรม คืนระบบกฎหมายที่เป็นปกติให้สังคมไทย เข้ามาแก้ไขวิกฤติโควิด-19 ที่รัฐบาลไม่มีความสามารถบริหารจัดการ” นายชัยธวัชกล่าว

  สร้างบรรทัดฐานที่มัวหมอง

  นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างจากสิ่งที่ตนเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส ในสภาฯ ในฐานะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาฯที่สรุปผลว่า ร.อ.ธรรมนัสขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี จะขอให้สภาฯเปิดผลรายงานกมธ.ป.ป.ช.นำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง แม้ไม่สามารถลบล้างอะไรได้แต่จะเป็นเหตุผลด้านกฎหมายและวิชาการให้ประชาชนรับทราบ การตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) ที่ระบุถึงลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีและ ส.ส. ต้องตีความเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน ไม่ให้คนมีคุณสมบัติน่ารังเกียจ มีข้อสงสัยเข้ามาดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่ตีความเชิงปล่อยให้เข้ามาได้ หากบรรทัดฐานศาลเป็นเช่นนี้แนวโน้มอาจจะตีความได้เช่นนี้ตลอดไป เพราะคำพิพากษาต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้กับรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) เชื่อว่าหลังจากนี้จะเกิดบรรทัดฐานว่าบุคคลที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง หากกระทำผิดที่ต่างประเทศ เช่น ฆ่าคนตาย ข่มขืน ลักทรัพย์ เป็นอาชญากรข้ามชาติ และศาลต่างประเทศตัดสิน ไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของไทย

  ประชดพ่อค้ายาค้าอาวุธซื้อเก้าอี้ได้

  เมื่อเวลา 18.00 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า “ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ เป็นอดีตนักโทษในต่างแดนก็เป็น รมว.ไทยได้? คำวินิจฉัยเกินความคาดหมายไปมาก ระบุแม้ศาลออสเตรเลียจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกธรรมนัสในคดียาเสพติดจริง แต่เป็นศาลออสเตรเลียไม่ใช่ศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชัดๆว่าข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าก่อนลงสมัคร ส.ส.ร.อ.ธรรมนัสยอมรับว่าเคยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย และเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงนิวเซาท์เวลส์ หมายความว่าที่ธรรมนัสกล่าวอ้างทั้งในสภากับวาทะ “มันคือแป้ง” และนอกสภาที่เขายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่เคยติดคุก ไม่ได้ค้ายาเสพติดเป็นเรื่องไม่จริง เท่านี้เพียงพอแล้วที่จะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ครม.จะสง่างามได้อย่างไร หากมีรัฐมนตรีโกหกซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าในเรื่องคอขาดบาดตายพัวพันกับการค้ายาเสพติด จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทยใช่หรือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชญากรหรือนักโทษมาจากไหน แต่ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีได้เสมอ ตราบใดที่ไม่ได้ต้องคดีในไทย ต่อไปพ่อค้ายาพ่อค้าอาวุธทั่วโลกคงเอาเงินจากการก่ออาชญากรรม มาซื้อตำแหน่งรัฐมนตรี กลายเป็นผู้บริหารประเทศไทยได้ใช่หรือไม่ เราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้จริงๆหรือ?”

  พท.จ่อสอย “บิ๊กตู่” แก้โควิดเหลว

  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์สาธารณสุขน่าห่วงจะเหมือนประเทศอิตาลี ต้องปล่อยผู้ติดเชื้อเสียชีวิต เพราะระบบสาธารณสุขล้มเหลว ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ยังบริหารล้มเหลวทั้งวัคซีนและการควบคุมการระบาด ดังนั้น ฝ่ายค้านจะยื่นถอดถอน พล.อ.ประยุทธ์ จากความล้มเหลวการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนและการควบคุมโรคระบาดเร็วๆนี้ ประชาชนส่วนใหญ่คงเห็นด้วยแน่นอน เพราะไม่อยากจะทนผู้นำขาดความรู้ ความสามารถ ประชาชนชวนกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ตอกย้ำความล้มเหลวของนายกฯ

  “ทักษิณ” ลั่นเป็นนายกฯไม่มีใครย้าย ปท.

  ช่วงดึกเมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้ร่วมพูดคุยในช่อง CARE Club-house x CARE Talk : คิดเคลื่อนไทย พลิกฟื้นวิกฤติโควิดกับ Tony Woodsome โดยพูดถึงการแพร่ระบาดโควิด-19 รวม เรื่องการย้ายประเทศของคนรุ่นใหม่มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า ตกใจที่ 4 วันมีผู้ลงชื่อ 7 แสนคน สรุปแล้วประเทศเราไม่พยายามจะเข้าใจคนรุ่นใหม่ ถ้าผมเป็นนายกฯมันคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผมคงไม่ปล่อยให้คนต้องอดตาย เราต้องพัฒนาด้านต่างๆให้มากกว่านี้ เมื่อมีผู้ถามว่า อนาคต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะเป็นอย่างไร นายทักษิณตอบว่า ต้องถาม พล.อ.ประยุทธ์ว่าเบื่อหรือยัง การเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สืบทอดอำนาจโดยตรง เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ทุกอย่างพังหมด แต่เก้าอี้ พล.อ.ประยุทธ์ยืนยงมั่นคงสถาพร เนื่องจาก 250 เสียงโหวต แต่เชื่อว่าคราวหน้าถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งได้คะแนนมาถล่มทลาย 250 ก็ฝักถั่วไม่ออกเหมือนกัน ไม่เชื่อว่าการเมืองคราวหน้าเสียงจะเป็นเบี้ยหัวแตกเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพราะสถานการณ์วันนี้มันชัดเจน

  ขอโทษดึง “วิษณุ” มานั่งรองนายกฯ

  ต่อมามีผู้ร่วมสนทนาถามว่าคิดอย่างไรกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายทักษิณระบุว่า รู้สึกเสียดาย เพราะนายวิษณุเรียนกฎหมายจบด็อกเตอร์จากต่างประเทศเบิร์กลีย์ แต่กลับใช้กฎหมายน่ารังเกียจและรู้สึกเสียดายที่ชวนให้ลาออกจากเลขาฯ ครม.มานั่งรองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าตนพลาดมากผิดไปแล้วต้องขอโทษด้วย ถ้าใครไม่ชอบเขา

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งมีผู้ร่วมสนทนาถามว่า เมื่อไหร่น้องสาว (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จะมาร่วมพูดคุยในคลับเฮาส์ด้วย นายทักษิณจึงเรียกน้องสาวเข้ามาหน้ากล้อง พูดให้กำลังใจว่าทุกคนอย่าท้อ หดหู่แต่อย่าท้อ แล้วต้องมีกำลังใจ อย่างน้อยระหว่างที่เรารอวัคซีนยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ แล้วคนที่อยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ และผู้ต้องทำงานดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง ป้องกันตัวเองเยอะๆ

  “บิ๊กตู่” ขอพรรคร่วมรักสามัคคี

  เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ช่วงท้ายการแถลงผลประชุม ครม. นายกฯย้ำถึงการดำเนินการอย่างเต็มที่ของรัฐบาลและ ศบค.ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด ในฐานะนายกฯและ ผอ.ศบค.จะไม่มีวันท้อถอยหรือท้อแท้ ไม่ว่าต้องเผชิญกับปัญหาใดๆ โดยที่ประชุม ครม.ได้หารือนานเป็นพิเศษราว 6 ชั่วโมง เน้นหนักที่สถานการณ์โควิด-19 และถกเถียงการฟื้นฟูการบินไทย ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเสนอ ครม.อีกครั้งและช่วงท้ายสุด นายกฯได้กล่าวกับรัฐมนตรีทุกคนว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องช่วยเหลือกัน ขอบคุณพรรคร่วมให้รักและสามัคคีกัน อย่ามีปัญหาซึ่งกันและกัน เพราะความรักสามัคคีจะทำให้เราผ่านพ้นปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ไปได้

  “ถาวร” จี้ลากคอตัวแพร่เชื้อทองหล่อ

  นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา อดีต รมช.คมนาคม พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงทางรอดหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ต้องบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับไปจับกุมทุกคนที่ทำให้แพร่เชื้อคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ ตั้งแต่ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศกัมพูชาแล้วมาแพร่เชื้อย่านทองหล่อ ถ้ารัฐบาลจะเรียกศรัทธาคืนต้องจัดการเด็ดขาด ไม่พูดการเมืองมานาน แต่ตอนนี้เห็นคนไทยเดือดร้อนทนไม่ได้ และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีนักการเมือง พ่อค้า ผู้มีอิทธิพลไปปลูกกัญชาฝั่งกัมพูชาจำนวนมาก และไปทำบ่อนการพนันด้วย การเข้าออกของคนเหล่านี้มีอภิสิทธิ์จนส่งผลให้นำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ในบ้านเรา ขอให้รัฐบาลฉีดยาแรง ทำทันทีอย่างเข้มข้น ไม่ลูบหน้าปะจมูกถึงจะเอาอยู่ เรียกศรัทธากลับคืนมาได้

  เด็ก ม.เกษตรฯ-ม.รามฯจี้ปล่อยแกนนำ

  เวลา 17.00 น. ที่ป้ายรถเมล์ หน้า ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน ฝั่งถนนพหลโยธิน กลุ่ม “มอกะเสด” รวมตัวแสดงกิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” 1.12 ชม.เรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แกนนำกลุ่มราษฎร มีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย นายอนุสรณ์ อุณโณ อาจารย์คณะสังคมวิทยา มธ.แกนนำเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง นางชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรฯ เข้าร่วม นายสมยศระบุว่า จะเคลื่อนไหวต่อไป จะหนักขึ้นกว่านี้หากแกนนำที่ถูกคุมขังยังไม่ได้รับประกันตัว

  ขณะที่ศาลฎีกา เวลา 14.00 น. มีกลุ่มศิษย์เก่า เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย รวบรวมรายชื่อนักศึกษา ม.รามคำแหงกว่า 1,000 คนร้องขอให้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง 7 คน เป็นครั้งที่ 9 โดยได้อ่านแถลงการณ์ ขณะที่นางนาตยา ทองสุก ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกาออกมารับหนังสือ

  ศาลกาฬสินธุ์ให้ประกัน “โตโต้”

  วันเดียวกัน เมื่อเวลา 17.30 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ @TLHR2014 แจ้งว่า เมื่อเวลา 13.42 น. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประกันนายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ แกนนำกลุ่มการ์ดอาสา “We Volunteer” หรือวีโว่ ในคดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้วยเงิน 2 แสนบาท พร้อมติดกำไลอีเอ็มและมีเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมเสื่อมเสียต่อสถาบันและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “โตโต้” เมื่อ วันที่ 3 พ.ค.หลังทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. จนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมี “ครูใหญ่” นายอรรถพล บัวพัฒน์ แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที มารอรับพร้อมแสดงความยินดี

  เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค.

  ช่วงค่ำเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2564 มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระ บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าสมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่งสำหรับปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2564 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2564

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ธรรมนัส พรหมเผ่าศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยชัยธวัช ตุลาธนประยุทธ์ จันทร์โอชาข่าวหน้า1ข่าววันนี้

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 11:57 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์