เหรียญอีกด้าน แรงงานต่างด้าว

ข่าว

เหรียญอีกด้าน แรงงานต่างด้าว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 ม.ค. 2564 05:01 น.

  “แรงงานต่างด้าว” ตลาดกุ้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” ดูจะร้อนแรงกลายเป็นเงื่อนปัญหาสำคัญในการป้องกันควบคุม ปฏิเสธไม่ได้ว่า...เขาเหล่านั้นได้ถูกตราหน้าว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ เหรียญด้านหนึ่ง “แรงงานต่างด้าว” ถูกตีตรารังเกียจ แต่เหรียญอีกด้านหนึ่งในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกพวกเขาก็มีชีวิต มีความต้องการ “ปัจจัย 4” ไม่ต่างกับเราๆท่านๆ

  นายคายง์ มิน หลุ่ย แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา บอกว่า ช่วงการระบาดได้ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติหลายชุมชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่ามีแรงงานเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจำนวนหลายพันคน ที่รอความช่วยเหลือ ซึ่งสิ่งที่ทางเครือข่ายให้ความช่วยเหลือไปนั้นคือ ถุงยังชีพ ที่มาจากการบริจาคส่วนหนึ่ง

  และอีกส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ตามโครงการรวมใจต้านโควิดในแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการบริการด้านสาธารณสุข

  คายง์ มิน หลุ่ย
  คายง์ มิน หลุ่ย

  “ระบบจ้าง...การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ทำให้แรงงานบางส่วนไม่มีเงินที่จะไปหาหมอ อีกทั้งปัญหาทางการสื่อสาร ที่ไม่เข้าใจภาษาไทย ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานหลายคนกลัว

  และ...เมื่อเจ็บป่วยก็เลือกที่จะไม่ไปโรงพยาบาล ซึ่งในการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ การเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุข หรือการไม่รับทราบข้อมูลในการปฏิบัติตนหรือดูแลตนเองอย่างถูกต้องให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล”

  สุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ เสริมว่า ที่ผ่านมานโยบายรัฐที่สั่งปิดร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ไม่ได้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะภาคบริการเท่านั้น หากแต่ปัญหาลงลึกไปถึงภาคการผลิต ที่ผลิตสินค้าส่งห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

  แน่นอนว่า...กลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ รวมถึงผลกระทบทางกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมที่เยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ เพราะ...นายจ้างไม่ยอมออกใบออกจากงานให้

  สุธาสินี แก้วเหล็กไหล
  สุธาสินี แก้วเหล็กไหล

  เนื่องจากคิดว่าเมื่อโควิด-19 หายไป จะเรียกคนงานเหล่านี้กลับคืนมา

  “ไม่แจ้งออก...แต่ก็ไม่รับผิดชอบในการจ่ายเงินตอนหยุดชั่วคราว ไม่มีค่าชดเชยถ้าให้ออก โดยอ้างว่าโควิด-19 มา ไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชย ถือเป็นการฉกฉวยโอกาสในพริบตาเดียว...มีเงื่อนไขกับแรงงาน ทำให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐได้ทั้งที่เขามีสิทธิได้รับ”

  ข้อมูลที่น่าสนใจมีอีกว่า จากการลงพื้นที่ 23 โรงงาน มีแค่ 3 โรงงานเท่านั้นที่แรงงานได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย

  สุธาสินี ย้ำว่า เมื่อแรงงานเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐ ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตในไทยได้ จึงต้องกลับบ้านเกิด แต่รัฐก็ออกมาตรการขอให้แรงงานข้ามชาติพำนักอยู่ในไทยไปพลางๆก่อน แต่อยู่แบบที่รัฐเองก็ไม่ได้เยียวยาอะไร ทำให้คนงานลำบากมาก บางคนไม่มีอาหาร ไม่มีค่าเช่าห้อง

  รายหนึ่ง “วาววา”...เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ท้อง แต่ถูกเลิกจ้าง เธอมีอาการแพ้ท้องอย่างหนัก ส่วนสามีเพิ่งกลับประเทศต้นทางตอนที่พาสปอร์ตหมดอายุ และเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องอยู่คนเดียว โดยที่ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าว ตอนนั้นเราจึงส่งเสียงถึงสถานเอกอัครราชทูตและรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ

  จึงเป็นที่มาที่ให้แรงงานข้ามชาติทยอยกลับประเทศได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่จนถึงปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ แรงงานบางคนยังไม่ได้กลับประเทศต้นทาง บางคนอยากทำงานต่อ แต่ไม่สามารถหางานใหม่ได้เพราะไม่มีใบออกจากงานจากนายจ้างรายเดิมทำให้ไม่สามารถไปสมัครงานกับนายจ้างใหม่ได้

  อีกทั้งวีซ่าหมดอายุ ทำให้แรงงานบางคนกลับไปพึ่งพา “ระบบนายหน้า” ก็ “ถูกหลอก” เงินไปอีกจำนวนมาก ขณะเดียวกัน...ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวแรงงานเท่านั้น หากแต่ “นายจ้าง” ก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดแรงงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆด้วย

  อดิศร เกิดมงคล
  อดิศร เกิดมงคล

  การแพร่ระบาดในเมียนมามีผู้ติดเชื้อกว่าแสนรายทำให้เกิดปัญหาแบบในอดีตนั่นก็คือ...การลักลอบเข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คนที่หิวโหยอดอยากในประเทศต้นทางไม่มีงานทำเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างแรง เขาก็อยากมาหางานทำ หาเงินจุนเจือครอบครัว “วิกฤติ”...ของเขาถือเป็น “โอกาส”...ของนายหน้า

  ปัญหานี้ “รัฐบาล” สามารถแก้ไขได้ไม่ยากเริ่มต้นจากแรงงานที่ยังตกค้างอยู่ในไทยก่อน ต้องตระหนักว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย แต่มาผิดในประเทศไทย ซึ่งสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาด ดังนั้นรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องทั้งหมด หลังจากนั้นให้เขามีงานทำ

  “คนงานจะได้ไม่ต้องลักลอบเข้ามา ซึ่งจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19”

  มุมมองแนวคิดข้างต้นทั้งหมดนี้อยู่ในวงเสวนา “แรงงานข้ามชาติกับโควิด-19 : เราทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากลปี 2563 (International Migrants Day 2020) ช่วงปลายปีที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG)

  อดิศร เกิดมงคล ตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ บอกอีกว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหลังรัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา

  ทำให้หลายกิจการต้องปิดตัวลง รวมถึงการปิดการเดินทางเข้า...ออกตามแนวชายแดน ส่งผลให้ช่วงเดือนมีนาคม...เมษายนที่ผ่านมา เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ...ปริมณฑล เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ตาก กาญจนบุรี พังงา ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี ระยอง ชลบุรี แรงงานข้ามชาติไม่มีงานทำถึง 345,072 คน

  คาดว่า...ตัวเลขจริงจะมีมากกว่า 7 แสนคน

  “เราไม่ทิ้งกัน”...ให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น กรณี “แรงงานข้ามชาติ” ที่ถูกเลิกจ้าง ถูกสั่งให้พักงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย ไม่มีการจ่ายชดเชย...ค่าจ้าง การเข้าถึงกลไกคุ้มครองและเยียวยายังเต็มไปด้วยอุปสรรค อีกทั้งนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติมีความตึงตัวไม่สามารถตอบสนองการจ้างแรงงานปัจจุบัน

  แม้ว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิดแต่สามารถดึงแรงงานข้ามชาติกลับสู่ระบบได้ไม่มากเท่าที่ควร

  ถึงตรงนี้...รัฐบาลไม่ควรปิดกั้นและควรสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมของแรงงานข้ามชาติ เพื่อคอยเชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล...ช่วยเหลือ

  เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ฝากข้อเสนอทิ้งท้ายว่า “รัฐบาลไทย” และ “กระทรวงแรงงาน” จะต้องมีมาตรการ...แผนการในการจัดการแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิด-19 ในแต่ละระยะ...สั้น กลาง ยาว ให้ชัดเจนที่รับรองว่าแรงงานที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย...เอื้อต่อการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ

  รัฐบาลไทย...จะต้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรอบด้าน ครบทุกมิตินับรวมไปถึงสนับสนุน...ช่วยเหลือให้เด็กข้ามชาติ สามารถเข้าถึงการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆได้

  เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์การ “ค้ามนุษย์” และการใช้ “แรงงานเด็กข้ามชาติ”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ศบค.ไฟเขียวเปิดสถานบันเทิง 1 มิ.ย.นี้
   02:37

   ศบค.ไฟเขียวเปิดสถานบันเทิง 1 มิ.ย.นี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:39 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์