ไลฟ์สไตล์
100 year

ย้ายเสมียนตราจังหวัด

ซี.1223 พ.ย. 2563 05:01 น.
SHARE

ในช่วงที่ผ่านมากรมการปกครองมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดหลายแห่ง และมีคำสั่งให้ เสมียนตราอำเภอ ขึ้นมารักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัด ด้วยดังนี้

1.นางสมลักษณ์ ทรัพย์กุลชร เสมียนตราจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น เสมียนตราจังหวัดชลบุรี 2.นางศันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์ เสมียนตราจังหวัดพะเยา เป็น เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 3.นางนิษฐา วงหน่อแก้ว เสมียนตราจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น เสมียนตราจังหวัดพะเยา 4.นางสาวเกษร สิงห์แก้ว เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ เป็น เสมียนตราจังหวัดอุบลราชธานี 5.นางสาววิไล พูนชัย เสมียนตราจังหวัดสระแก้ว เป็น เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ 6.นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด 7.นางสาวปริญญาภรณ์ สดมสุข เสมียนตราจังหวัดปทุมธานี เป็น เสมียนตราจังหวัดอำนาจเจริญ 8.นางสาวราตรี เรียบร้อย เสมียนตราจังหวัดระนอง เป็น เสมียนตราจังหวัดชุมพร 9.นางอุไรวรรณ นิภัสตรา เสมียนตราจังหวัดตาก เป็น เสมียนตราจังหวัดระนอง 10.นางสาวรัตนาพร เทวะสัตย์ เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น เสมียนตราจังหวัดเลย 11.นางเนตรนภา เกียรติเจริญศิริ เสมียนตราจังหวัดชัยนาท เป็น เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี 12.นางสาวิตรี มั่นคง เสมียนตราจังหวัดตราด เป็น เสมียนตราจังหวัดชัยนาท 13.นางสุดา รัตนพันธ์ เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี เป็น เสมียนตราจังหวัดตรัง

ข่าวแนะนำ

สำหรับการให้เสมียนตราอำเภอรักษาการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัด ประกอบด้วย

1.นางสาวปริญญาภรณ์ สดมสุข เสมียนตราอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดปทุมธานี 2.นางอุบลทิพย์ กำเนิดขอนแก่น เสมียนตราอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดนครปฐม 3.นางสุริยา เวียงยศ เสมียนตราอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดอุตรดิตถ์ 4.นางสาววรรณา คงทอง เสมียนตราอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดกาญจนบุรี 5.นางวิรุณยา กระเสาร์ เสมียนตราอำเภอสอง จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดแพร่

6.นางสาวปุณิกา เชี่ยวชาญชูโชติ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดตราด 7.นางสาวสินีนาฏ หนูช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง
(ปฏิบัติหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง) รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดปทุมธานี 8.นางใกล้รุ่ง อัมพฤกษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์ 9.นางวิมลรัตน์ สุริยะ เสมียนตราอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายชูศักดิ์ ศรีวาลี นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัดสระแก้ว รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดสระแก้ว

11.นางณัฐกมล โพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตําแหน่ง เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี 12.นางสาวธารินี กิริยาดี เสมียนตราอําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตําแหน่ง เสมียนตราจังหวัดนครพนม 13.นางอัญชลี สมรรถชัย เสมียนตราอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ช่วยราชการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี) รักษาการในตําแหน่ง เสมียนตราจังหวัดฉะเชิงเทรา 14.นางสุพิชฌาย์ ศิลารมณ์ เสมียนตราอําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รักษาการในตําแหน่ง เสมียนตราจังหวัดน่าน 15.นางจันทรา สกุลโสรัจจะ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตําแหน่ง เสมียนตราจังหวัดตาก

ตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการสตรี.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12แต่งตั้งโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเสมียนตราจังหวัดเสมียนตราอำเภอรักษาการราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:31 น.