ไลฟ์สไตล์
100 year

นายอำเภอใหม่ (2)

ซี.12
6 มิ.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

นายอำเภอชุดใหม่อย่างเป็นทางการจากผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอที่รอคิวอยู่ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการปกครองแล้วต่อจากเมื่อวานนี้ดังนี้

61.นายวิภาค ภู่เพชร เป็น นอภ.กะพ้อ ปัตตานี 62.นายอับดุลการีม ยีดำ เป็น นอภ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี 63.นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ เป็น นอภ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 64.นางอมรรัตน์ กรึงไกร เป็น นอภ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 65.นายสุรัตน์ ลายจันทร์ เป็น นอภ.กะปง พังงา 66.นายอดิศักดิ์ ปัญญา เป็น นอภ.ศรีบรรพต พัทลุง 67.นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ เป็น นอภ.ศรีนครินทร์ พัทลุง 68.นางวิพร แววศรีผ่อง เป็น นอภ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 69.นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล เป็น นอภ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ 70.นายบุญเลิศ ศิริษา เป็น นอภ.หนองม่วงไข่ แพร่

ข่าวแนะนำ

71.นายฉลอง พึ่งโคกสูง เป็น นอภ.กุดรัง มหาสารคาม 72.นายทินกร ขันแก้ว เป็น นอภ.แกดำ มหาสารคาม 73.นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว เป็น นอภ.ยางสีสุราช มหาสารคาม 74.นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ เป็น นอภ.ดงหลวง มุกดาหาร 75.นายศรี ศรีพุทธรินทร์ เป็น นอภ.ค้อวัง ยโสธร 76.นายสุพิช สามารถ เป็น นอภ.ป่าติ้ว ยโสธร 77.นายอาทิตย์ ยังคง เป็น นอภ.ไทยเจริญ ยโสธร 78.นายนพพร หนูเพชร เป็น นอภ.กาบัง ยะลา 79.นายอมร ปรีดางกูร เป็น นอภ.กรงปินัง ยะลา 80.นายคงคา ชื่นจิต เป็น นอภ.โพนทราย ร้อยเอ็ด

81.นายสุเทพ พิมพิรัตน์ เป็น นอภ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 82.นายวิเชียร สุดาทิพย์ เป็น นอภ.หนองฮี ร้อยเอ็ด 83.นายเฉลิม เพชรรัตน์ เป็น นอภ.ละอุ่น ระนอง 84.นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล เป็น นอภ.สุขสำราญ ระนอง 85.นายบรรพต จันทรวงษ์ เป็น นอภ.วัดเพลง ราชบุรี 86.นายประทีป เนินริมหนอง เป็น นอภ.โคกเจริญ ลพบุรี 87.นายวิจิตร วาททัศนะ เป็น นอภ.สระโบสถ์ ลพบุรี 88.นายสถาพร สุขโข เป็น นอภ.แม่พริก ลำปาง 89.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ เป็น นอภ.สบปราบ ลำปาง 90.นายสังคม คัดเชียงแสน เป็น นอภ.เสริมงาม ลำปาง

91.นายรังสรรค์ วัฒนพานิช เป็น นอภ.นาแห้ว เลย 92.นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน เป็น นอภ.หนองหิน เลย 93.ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี เป็น นอภ.เอราวัณ เลย 94.นายพยุงศักดิ์ พลลุน เป็น นอภ.นาด้วง เลย 95.นายสมคิด พงศ์สมานวรกุล เป็น นอภ.ภูหลวง เลย 96.นายพรชัย วงศ์งาม เป็น นอภ.โนนคูณ ศรีสะเกษ 97.นายสะอาด วงศ์รักษ์ เป็น นอภ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ 98.นายเทเวศน์ มีศรี เป็น นอภ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 99.นายอนุสรณ์ แสงกล้า เป็น นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 100.นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็น นอภ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ

101.นายอรรถพล พันธุศาสตร์ เป็น นอภ.กุดบาก สกลนคร 102.นายออมสิน คำมุก เป็น นอภ.เจริญศิลป์ สกลนคร 103.นายวรสรณ์ ป้อมไชยา เป็น นอภ.นิคมน้ำอูน สกลนคร 104.นายปัญญา จินดาวงศ์ เป็น นอภ.นาหม่อม สงขลา 105.นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล เป็น นอภ.มะนัง สตูล 106.นายบุญเต็ม กัลยาพานิช เป็น นอภ.โคกสูง สระแก้ว 107.นายสรณต ณ ศรีโต เป็น นอภ.หนองโดน สระบุรี 108.นางปิณฑิรา เก่งการพานิช เป็น นอภ.ดอนพุด สระบุรี 109.นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร เป็น นอภ.ศรีนคร สุโขทัย 110.นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง เป็น นอภ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี

111.นายชวลิต โรจนรัตน์ เป็น นอภ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 112.นายเทิดพันธ์ ครอบทอง เป็น นอภ.โนนนารายณ์ สุรินทร์ 113.นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ เป็น นอภ.สนม สุรินทร์ 114.นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา เป็น นอภ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 115.นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ เป็น นอภ.พนมดงรัก สุรินทร์ 116.นายธนิต มยูขโชติ เป็น นอภ.ลำดวน สุรินทร์ 117.นายสรชาย ครองยุทธ เป็น นอภ.ศรีณรงค์ สุรินทร์ 118.นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ เป็น นอภ.สระใคร หนองคาย 119.นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว เป็น นอภ.สามโก้ อ่างทอง 120.นายสุภโชค พนาลิกุล เป็น นอภ.กู่แก้ว อุดรธานี

121.นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล เป็น นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 122.นายถาวร สังขะมาน เป็น นอภ.สร้างคอม อุดรธานี 123.นายบุญเลิศ วรวงษ์ เป็น นอภ.หนองแสง อุดรธานี 124.นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล เป็น นอภ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 125.ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล เป็น นอภ.สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 126.นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ เป็น นอภ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี 127.นายหมวดเอก ทวิช ทวิชยานนท์ เป็น นอภ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 128.นายนพดล ห้วยอำพัน เป็น นอภ.นาตาล อุบลราชธานี 129.นายปรีดา อุ่นอุดม เป็น นอภ.นาเยีย อุบลราชธานี 130.นายเขมราฐ ขันภรัตน์ เป็น นอภ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี

ทั้งหมดนี้รับตำแหน่งที่ครองอยู่ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561.

นายอำเภอใหม่

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นายอำเภอใหม่กรมการปกครองนายอำเภอข้าราชการมุมข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 17:15 น.