ไลฟ์สไตล์
100 year

นายพลใหม่ (ต่อ)

ซี.12
22 มี.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ที่เรียกว่าการย้ายทหารกลางปีจำนวน 260 ราย เมื่อตอนกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น

ในสังกัด กองทัพบก มี นายพลใหม่ ขึ้นมาในช่วงนี้ 35 ราย ดังต่อไปนี้

ข่าวแนะนำ

1.พันเอก กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 2.พันเอก วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 3.พันเอกจุมพล จุมพลภักดี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 4.พันเอก ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 5.พันเอก ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า 6.พันเอก วีรยุทธ อินทร์วร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก 7.พันเอก สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 8.พันเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 9.พันเอก ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26

10.พันเอก พสิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 11.พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 12.พันเอก ดิเรก บงการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก 13.พันเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก 14.พันเอก มหัทธนา กมลศิลป์ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก 15.
พันเอก เทอดชัย นิยม เป็นเสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 16.พันเอก วิสันติ สระศรีดา เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก 17.พันเอก อรชัย บุญสุขจิตเสรี เป็น ผู้ช่วยจเร สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 18.
พันเอก ยุทธพร สุบรรณภาส เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก 19.พันเอก เกรียงไกร จิตพากเพียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 20. พันเอก เกียรติศักดิ์ นิพนธ์ไชย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

21. พันเอก จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 22. พันเอก เฉลิมพงษ์ พันธุระ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 23. พันเอก ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 24.พันเอก ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 25.พันเอก นพดล จิเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 26.พันเอก นิรัตติศัย จุลภาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 27.พันเอกบรรจง ไชยลังกา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 28.พันเอก บรรดิษฐ์ อินทสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 29.พันเอก ภัคถพณ ป้อมบุบผา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 30.พันเอก โยธิน ชินวลัญช์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 31.พันเอก วีรากร ประกอบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 32.พันเอก ศราวุธ มาศิริ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 33.พันเอก สราวุธ เมืองแมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 34.พันเอก สุระพล อยู่ดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 35.พันเอก อำนาจ นาคศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ในสังกัด กองทัพเรือ มี นายพลใหม่ ขึ้นมาในช่วงนี้ 6 ราย ดังต่อไปนี้

1.นาวาเอกเอก สารสาส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 2. นาวาเอก เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 3.นาวาเอก พิชิต วาดวารี เป็นผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 4. นาวาเอก ศุภพัฒพงษ์ สุนสะธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 5.นาวาเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ 6.นาวาเอก พันธุ์ธัช สุภาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

ในสังกัด กองทัพอากาศ มี นายพลใหม่ ขึ้นมาในช่วงนี้ 11 ราย ดังต่อไปนี้

1.นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ 2.นาวาอากาศเอก บวรชัย ประคองคำ เป็น ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 3. นาวาอากาศเอก ประทีป โลหิตศิริ เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ 4.นาวาอากาศเอก ชานนท์ ศรีสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 5.นาวาอากาศ เอกธานี สินธิพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 6.นาวาอากาศเอก บุญช่วย คำวา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 7.นาวาอากาศเอก พันธุ์เดช สิริไพรฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 8.นาวาอากาศเอก พีรยศ การะเจดีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 9.นาวาอากาศเอก สรกฤช ศรีเกษม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 10.นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ แก้วใจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 11.นาวาอากาศเอกหญิง สุคนธ์ทิพย์ วัฒนามระ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ทั้งหมดนี้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระราชทานยศนายพลใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยมุมข้าราชการราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09:13 น.