หากพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความเชื่อของคนไทยในหลากหลายรูปแบบ ประชาชนล้วนให้ความเคารพบูชา โดยเฉพาะ “ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร” สิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุกว่า 700 ปี มีหลากเรื่องเล่าที่ผู้ศรัทธาสัมผัสต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ มีแห่งเดียวในประเทศไทย

นายสันติ อภัยราช อายุ 73 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า จ.กำแพงเพชร นับเป็นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี

อีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร” ใกล้กับศาลหลักเมืองกำแพงเพชร โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2534

สำหรับการมาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรจะพิเศษกว่าที่อื่นๆ โดยที่อื่นจะมีแต่เสาหลักเมือง แต่ที่นี่นั้นจะมีรูปปั้นด้วยดินศักดิ์สิทธิ์ 3 จังหวัด ปิดทองหน้าพระพักตร์ใบหน้าอ้วน เหมือนคนยิ้มให้เห็น เป็นสิ่งที่เก่าแก่มานานหลายร้อยปีและมีแห่งเดียวในประเทศไทย จึงเรียกว่าไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง

ต่อมา ปี 2526 ได้มีการบูรณะเสาหลักเมืองใหม่และได้ทำเสาจำลองไว้ทางด้านข้างของศาลหลักเมือง ชาวกำแพงเพชรและคนจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่จะมาอธิษฐานขอพร ไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการน้อยใหญ่

นอกจากนี้ มีความลี้ลับหากใครมาลบหลู่ต้องรีบไปขอขมา ขณะที่หลายคนขับรถผ่านศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จะนิยมบีบแตรรถยนต์เพื่อทำความเคารพ

ส่วนใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรมักจะประสบความสำเร็จ นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนกำแพงเพชรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมานานกว่า 700 ปี.

...

สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร