ส่อยืดเยื้อ “ไพรัช วรปาณิ” ไขก๊อกจากตำแหน่งประธานสอบวินัยชั้นต้น “เนตร นาคสุข” อดีตรองอัยการสูงสุด ปมสั่งไม่ฟ้องลูกเจ้าพ่อเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อดังควบซุปเปอร์คาร์ชนดาบตำรวจดับเมื่อปี 55 อ้างไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ตามที่ได้ตั้งแนวทางไว้ ขอเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถทำได้ดีกว่าแทน ด้าน “อรรถพล ใหญ่สว่าง” นำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์ให้ “ประสาน หัตถกรรม” ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ นั่งประธานสอบแทน

“ไพรัช วรปาณิ” ขอลาออกจากประธานสอบวินัย “เนตร นาคสุข” อดีตรอง อสส. สั่งไม่ฟ้องคดีบอสชูกําลังยี่ห้อดังขับรถชนตำรวจตาย โดยเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษก นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุม ก.อ.ครั้งที่ 12/2563 มีวาระการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้น นายเนตร นาคสุข อัยการอาวุโส กรณีสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 เมื่อครั้งเป็นรองอัยการสูงสุด ในการประชุม ก.อ.ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 โดยก่อนนี้ ก.อ.ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายไพรัช วรปาณิ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้น ขณะที่นายเนตรได้ยื่นคำร้องถึงประธาน ก.อ. ให้นำเรื่องเข้า ก.อ.เพื่อพิจารณาคัดค้านคณะกรรมการการสอบสวนชั้นต้นทันทีโดยเพิ่งประชุมไปได้นัดเดียว

หลังการประชุมวันนี้ นายไพรัชให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนการประชุมได้เข้าพบนายอรรถพล ประธาน ก.อ.เพื่อยื่นหนังสือลาออกขอถอนตัวจากการเป็นประธานการสอบสวนดังกล่าว โดยให้เหตุผลในหนังสือไว้ว่า ในการสอบสวนวินัยชั้นต้นนายเนตร ไม่สามารถปฏิบัติงานดำเนินต่อไปได้เท่าที่ควรตามที่ได้ตั้งแนวทาง แห่งธรรมาภิบาลที่ยึดถือและได้วางไว้ ทั้งยังเกิดการคัดค้านโต้แย้งในประเด็นต่างๆทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ดีเท่าที่ควร เห็นควรหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการสอบสวนวินัย

...

นายไพรัชกล่าวต่อว่า แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการอัยการมาก่อน แต่อยู่ในวงการมานานได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 สมัย ผ่านการร่วมโหวตผ่านตำแหน่งอัยการสูงสุดมาแล้ว 6 คน และยังจบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา แต่เมื่อมองว่ากระบวนการมันไปไม่ได้ ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นที่อาจจะมีความสามารถทำได้ดีกว่า ภายหลังได้ยื่นหนังสือ นายอรรถพลก็ได้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมถึงเรื่องการลาออก พร้อมเสนอแต่งตั้งนายประสาน หัตถกรรม ข้าราชการอัยการบำนาญ อดีตรองอัยการสูงสุด เป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการสอบสวนแทน โดยที่ประชุม ก.อ.มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายประสาน มองว่ามีความเหมาะสมทุกด้าน

สำหรับกรรมการสอบสวนชั้นต้นนายเนตรในปัจจุบัน ประกอบด้วยนายประสาน หัตถกรรม ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ นายสนทรรศ สิงหพัศ รองอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ นายชัชชม อรรฆภิญญ์ รองอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจการอัยการเป็นกรรมการและ เลขานุการ และนายยุทธพงษ์ อภิรัตน์รังษี รองอธิบดีอัยการสำนักงาน ก.อ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีรายงานว่า นอกจากนี้ในวันนี้ที่ประชุม ก.อ. ยังมีการพิจารณาวาระอื่นโดยลงโทษวินัยอัยการโดยมี มติให้ออกข้าราชการ อัยการ 1 ราย เนื่องจากสอบสวนแล้ว ผิดวินัยร้ายแรงและลงโทษวินัยอัยการไม่ร้ายแรงไป 2 คน