ไลฟ์สไตล์
100 year

แจงศูนย์ราชการเจริญนคร กทม.ระบุอยู่แค่ขั้นตอนออกแบบ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 ส.ค. 2563 10:05 น.
SHARE

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวกรณีมีข้อกังวลถึงผลกระทบของโครงการสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย กับความเป็นอยู่ของชุมชนว่า โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ตั้งอยู่ในแขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) บริเวณที่ ย.8-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดำรงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ซึ่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดให้บริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือ FAR ไม่เกิน 6:1 เพื่อป้องกันสภาพความแออัดและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อควบคุมความโปร่งโล่งของพื้นที่ ทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมของเมือง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ จะมีการพิจารณาในหลายมิติทั้งในด้านผังเมือง ซึ่งมุ่งเน้นการกำหนดแผนผังและมาตรการที่ดูแลประชาชนในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานประเมิน

ข่าวแนะนำ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็นการดูแลประชาชนในเรื่องของขนาดอาคาร กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและในด้านการควบคุมอาคาร ดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์อาคาร การก่อสร้างโครงการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องบูรณาการในหลายมิติทั้งด้านการจราจร สิ่งแวดล้อม ผังเมือง และการควบคุมอาคารต่อไป
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย บริเวณถนนเจริญนคร เขตคลองสาน อยู่ระหว่างการออกแบบอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโครงการจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก่อน โดยจะมีการพิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ราชการเจริญนครสมชาย เดชากรณ์ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยผังเมืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.ข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 22:21 น.