ข่าว
100 year

ธนาคารปูม้า 2 พันล้าน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.พ. 2563 07:01 น.
SHARE

ธนาคารปูม้าชาวบ้านทำกันมานับสิบปี แต่มิใคร่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร...แม้จะสามารถเพาะพันธุ์ลูกปูออกมาได้ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการอนุบาล เทคนิคการปล่อยลูกปูให้มีอัตรารอดสูง

เลยทำให้ลูกปูมีอัตรารอดต่ำ ไข่ 1 ล้านฟอง เหลือรอดแค่ 500 ตัว

จึงไม่น่าแปลกใจที่สถิติตัวเลขการจับปูม้าใน ปี 2541 บ้านเราจับปูม้าได้ 46,678 ตัน มาปี 2557 ลดเหลือแค่ 23,890 ตัน และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ...ปี 2561 ครม.จึงมีมติให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบบูรณาการธนาคารปูม้า วางเป้าหมาย 2 ปี ให้ได้ธนาคารปูม้า 500 แห่ง

นับจากนั้น งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับปูม้าที่มีอยู่แล้ว อาทิ เรื่องของระบบนิเวศ อัตรารอดลูกปูแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงชีววิทยา วงจรชีวิตของปู จึงถูกหยิบมาจากหิ้ง นำมาผนึกกับองค์ความรู้ดั้งเดิม กลายเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชาวบ้านได้เรียนรู้องค์ความรู้เพิ่มเติม อาทิ ควรปล่อยลูกปูในความเค็มไม่ต่ำกว่า 27 ppt ไม่ปล่อยตอนน้ำขึ้นหรือลง เพราะกระแสน้ำจะพัดลูกปูขึ้นฝั่ง ควรปล่อยกลางวัน เพราะอุณหภูมิในภาชนะที่ใส่ปูไม่ต่างจากอุณหภูมิในท้องทะเลมากนัก ทำให้ลูกปูปรับตัวไม่ยาก อัตรารอดก็เพิ่มขึ้น

ช่วงเวลาเพียงปีเศษ จ.ชายทะเลของไทยมีธนาคารปูม้าถึง 531 แห่ง ปล่อยปูม้าลงสู่ทะเลได้ถึงเดือนละ 25 ล้านตัว คิดเป็นน้ำหนักปู 5 ล้าน กก. สร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนชาวประมงไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

ทำให้ปี 2561 จับปูได้กว่า 40,000 ตัน ใกล้เคียงกับช่วงที่เคยจับได้มากที่สุดในปี 2541 ก่อให้เกิดอาชีพมัดปู และแกะเปลือกปู สร้างงาน สร้างเม็ดเงินให้กับผู้ว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน และคนชรา วันละไม่น้อยกว่า 400 บาท

สร้างรายได้หมุนเวียนให้เกิดในชุมชนท้องถิ่น บางชุมชนขยายผลสู่โฮมสเตย์ สร้างรายได้สู่ชุมชน ขณะที่เด็กๆ ได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ภาษา และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปูม้าธนาคารปูม้าเพาะพันธุ์ปูม้าเพาะพันธุ์ลูกปูสำนักงานการวิจัยแห่งชาติขยายพันธุ์ปูม้าเลี้ยงปูม้าเกษตร

Most Viewed