ไลฟ์สไตล์
100 year

ไฟเขียวอนุปริญญา นศ.พ้นสภาพ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.พ. 2563 09:15 น.
SHARE

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรีให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาด้วยความจำเป็นบางประการ แต่เรียนในจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถขออนุมัติรับอนุปริญญาได้

ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีระเบียบให้อนุปริญญาสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้ แต่จากการศึกษาหลักเกณฑ์พบว่า หลักสูตรอื่นๆก็สามารถขอรับอนุปริญญาได้ด้วยเช่นกัน จึงมีการขออนุมัติต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำวุฒิการศึกษาที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาที่จะขอรับอนุปริญญาจะได้ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ข่าวแนะนำ

“การเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พ้นสภาพแต่เรียนได้ตรงตามเกณฑ์ที่จบขอรับอนุปริญญาตามที่ ศธ.กำหนดนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับเด็ก สามารถนำวุฒิที่ได้ไปสมัครงาน รวมถึงเรียนต่อได้ เพราะมีการทำระเบียบเรื่องระบบเครดิตแบงก์ (credit bank) และการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตรองรับ ดังนั้น นักศึกษาที่ออกไปก่อนจบการศึกษาแต่มีเกณฑ์ได้รับอนุปริญญาสามารถต่อยอดเรียนต่อปริญญาตรีได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีทางเลือกในชีวิตที่ดีขึ้น” ผศ.ดร.สมหมายกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อนุปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีนักศึกษาพ้นสภาพขอรับอนุปริญญาสมหมาย ผิวสอาดการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:43 น.