ข่าว
100 year

สปสช.รุกระดมสมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ม.ค. 2563 09:22 น.
SHARE

เฟ้นแนวรักษาให้ครอบคลุมผู้ป่วย ก่อนบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์บัตรทอง

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า ความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ซึ่งทุกปีจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นส่วนสำคัญของการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานการแพทย์ โดยมีกลไกสำคัญคือการประชุมระดมสมองเพื่อนำเสนอปัญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ซึ่งจากการจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดลำดับความสำคัญเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2563 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ทั้งจากราชวิทยาลัย และสมาคมทางการแพทย์เข้าร่วม

พญ.ประสบศรีกล่าวว่า จากเวทีระดมสมองในปีนี้ได้มีหลายข้อเสนอเพื่อเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกโดยวิธีใส่ขดลวด การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันตนเอง เข็มฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน การรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตในฟันถาวร การเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพโดยการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก การใช้ถุงยืดขยายผิวหนัง เพื่อรักษาแผลเป็นหดรั้ง การรักษาแผลไหม้ด้วยเนื้อเยื่อทดแทน และการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการล้มก่อนวัยสูงอายุ เป็นต้น โดยเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาเพื่อยกระดับการรักษาและดูแล

ผู้ป่วย ทั้งนี้ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบบัตรทองแต่ละปีกำหนดให้คัดเลือกข้อเสนอจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ 5 ข้อ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาร่วมกับข้อเสนอจากกลุ่มผู้ป่วยและภาคประชาสังคมโดยหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ก่อนจะมีการจัดลำดับความสำคัญ การศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน และนำไปสู่การบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองในที่สุด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บริการสาธารณสุขรักษาผู้ป่วยประสบศรี อึ้งถาวรการรักษาพยาบาลรักษาโรคสมองอักเสบเข็มฉีดยาข่าววันนี้สุขภาพ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้