ข่าว
100 year

ปลาสินสมุทรมัดหมี่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ม.ค. 2563 07:01 น.
SHARE

ปลาสินสมุทรมัดหมี่ (Vermiculated Angelfish) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chaetodontoplus mesoleucus อยู่ในครอบครัวของปลาสินสมุทร รูปร่างลักษณะจะมีหัวสีเหลือง มีลายทางสีดำพาดเป็นแนวตั้งที่บริเวณตา ลำตัวช่วงแรกสีขาว กลางลำตัวมีสีดำแซมขาว และครึ่งหลังมีสีดำ

ส่วนหางสีเหลืองลายข้างตัวสีขาวเส้นละเอียดบนพื้นดำ มองดูคล้ายเส้นหมี่ หรือเส้นด้าย ที่ใช้ทอผ้ามัดหมี่ของชาวเหนือและอีสาน...จึงกลายเป็นที่มาของการตั้งชื่อภาษาไทย...สินสมุทรมัดหมี่

โดยปกติจะสามารถพบปลาชนิดนี้ได้ตามแนวปะการังบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย และทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ยากต่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่กักขัง ส่วนใหญ่จึงจับมาจากธรรมชาติเพื่อจำหน่ายในตลาดปลาสวยงาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง ได้รวบรวมพันธุ์สินสมุทรมัดหมี่จากตลาดปลาสวยงามทั่วไป นำมาเลี้ยงรวมกันในบ่อระบบน้ำหมุนเวียน จัดระบบนิเวศให้คล้ายกับธรรมชาติ และออกแบบให้สามารถรวบรวมไข่ปลาได้โดยง่าย

โดยใช้หลักการเลี้ยง 3 ประการ คือ คุณภาพน้ำดี อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วน และสร้างแหล่งอาศัยคล้ายกับที่อยู่อาศัยเดิมในธรรมชาติ

ผลจากการศึกษา พบว่า ปลาสินสมุทรมัดหมี่เลี้ยงง่าย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ สามารถวางไข่ได้เหมือนธรรมชาติลูกที่ออกมามีอัตรารอดในการอนุบาลค่อนข้างสูง โตเร็ว พัฒนารูปร่างจนได้ตัวเต็มวัยในระยะเวลาสั้นๆ

ล่าสุดปลาสินสมุทรมัดหมี่ที่ได้จากโรงเพาะฟัก สามารถฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ง่าย คาดว่าจะสามารถถ่ายทอดเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงไปยังเกษตรกร เพื่อจำหน่ายให้ตลาดปลาทะเลสวยงามของไทยในอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลาสินสมุทรมัดหมี่ปลาสินสมุทรมัดหมี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครกรมประมงปลาสวยงามเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้