ข่าว
100 year

เปิด “เทศกาลเที่ยวสะเดา” สัมผัส “พุทธอุทยานเขาเล่”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 ต.ค. 2562 06:01 น.
SHARE

(ภาพ: พระพุทธรูป “พระโพธิสัตว์แม่กวนอิม” สูง 29 เมตร ซึ่งชาวมาเลเซียเลื่อมใสมาจัดสร้างเป็นสิริมงคล ภายใน “พุทธอุทยานเขาเล่” อ.สะเดา จ.สงขลา สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติแห่งใหม่)

ในบรรดาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นอีกพื้นที่ที่มีรายได้จากการค้าและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน ที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นประจำ

แต่ อ.สะเดา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและศึกษาธรรมชาติ ที่น่าสนใจได้แก่ “พุทธอุทยานเขาเล่” ซึ่งมีจุดชมวิว “ทะเลหมอก” ธรรมชาติที่งดงาม และเป็นพุทธสถานที่คนเริ่มไปเที่ยวกันมากขึ้น

ในโอกาสที่ เทศบาลเมืองสะเดา กำหนดจัดงาน “เทศกาลชักพระ” ของ อ.สะเดา ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.2562 จึงถือโอกาสจัดเป็น “เทศกาลเที่ยวสะเดา” ไปด้วยในตัว และได้มีการแถลงข่าวไปแล้ว

นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กล่าวเชิญชวนเที่ยว “เทศกาลชักพระ” และท่องเที่ยวสัมผัส “พุทธอุทยานเขาเล่” ว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลที่มีหมอกหนาทึบทุกวันในช่วงปลายฝนต้นหนาว หากวันไหนฝนตกช่วงกลางวัน ตอนเช้าจะมีหมอกมาก

การก่อสร้าง “พระพุทธนิมิตพิชิตมาร” หน้าตักกว้าง 22 เมตร ความสูงพร้อมเครื่องทรง 59 เมตร ภายใน “พุทธอุทยานเขาเล่” กำลังเร่งวันเร่งคืนเพื่อให้เสร็จโดยเร็ว เช่นเดียวกับพระพุทธรูปอื่นๆ.

“นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมทุกวันที่ ยอดเขาหัวล้าน ยอดเขาเขียว เป็นที่ชม “ทะเลหมอก” ซึ่งสวยงามไม่แพ้ภาคเหนือเลย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคนไทย ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น หนุ่มสาว นักปีนเขา นักเดินป่า ผู้ที่รักในธรรมชาติและการผจญภัย มาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติกัน” นายสุเมธ กล่าวด้วยความภูมิใจ

สำหรับ “พุทธยานเขาเล่” แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือส่วนที่เป็น “ผืนป่า” ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เทศบาลเมืองสะเดา ได้เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริ

โดย เทศบาลเมืองสะเดา ได้ออกประกาศให้ “ป่าเขาเล่สะเดา” เนื้อที่ 325 ไร่ เป็น พื้นที่ปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่เทศบาลเมืองสะเดาได้รับพระราชทานป้ายโครงการ ในการอนุรักษ์ผืนป่านี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานชาวสะเดาต่อไป

นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดา ร่วมแถลงข่าว “เทศกาลชักพระ” และเชิญชวนท่องเที่ยว “พุทธอุทยานเขาเล่” ที่มีทิวทัศน์สวยงาม.

ส่วน โซน “พุทธอุทยาน” ได้มีการก่อสร้างองค์ “พระพุทธนิมิตพิชิตมาร” หน้าตักกว้าง 22 เมตร ความสูงพร้อมเครื่องทรง 59 เมตร

นอกจากนี้ยังมี สมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หน้าตักกว้าง 15 เมตร ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยหลวงปู่ทวด, พระโพธิสัตว์กวนอิม, พระอรหันต์จี้กง, เจ้าพ่อเสือ และ พระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) องค์ใหญ่ เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

“โครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา” ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดโครงการ พุทธอุทยาน “เขาเล่สะเดา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง

“เรือพระ” ที่มีการแตกแต่งสวยงามตระการตา เพื่อเข้าร่วม “เทศกาลชักพระ” ของเทศบาลเมืองสะเดา และเปิดเทศกาลท่องเที่ยว อ.สะเดา.

พร้อมทั้งฉลอง “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ตามนโยบายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ในการก่อสร้าง อาคาร “ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน” สร้างอาคารจำหน่ายสินค้า 9 ตำบล ก่อสร้างถนนรอบเขาเล่ เพื่อเป็นถนนรักสุขภาพในการออกกำลังกายช่องทางปั่นจักรยาน ในระยะทาง 8.7 กิโลเมตร

การก่อสร้าง สังเวชนียสถาน 4 ตำบล จาก ดร.ถาวร-คุณนัยนา เรืองวรุณวัฒนา รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทั้งหมด สามารถสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนชาวสะเดาอย่างทั่วถึง ในการรับรองนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองสะเดา

นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา จ.สงขลา พ่องานใหญ่.
ทิวทัศน์ “ทะเลหมอก” ที่มองจากยอด เขาหัวล้าน ยอดเขาเขียว อ.สะเดา งดงามตรึงใจนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจไว้.

เทศบาลเมืองสะเดา ขอเชิญชวนไปเที่ยวงาน “เทศกาลชักพระ” เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.2562 โดยมี “เรือพระ” จากวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมประกวดความสวยงามกว่า 30 ลำ

รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสดมากมายหลายรางวัล

พร้อมทั้งการแข่งขันการทำขนมท้องถิ่น การแสดงนักเรียน และศิลปินประจำถิ่น และหนังตะลุง “น้องเดียว”

นักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่งชม “ทะเลหมอก” บนยอดเขาหัวล้าน ยอดเขาเขียว อ.สะเดา สวยงามไม่แพ้ทางภาคเหนือ.
นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ถ่ายภาพกับเด็กๆที่ไปเที่ยวชม ทุ่งปอเทือง บานสะพรั่งในช่วงนี้.

นอกจากนี้ “ทุ่งปอเทือง” ที่อยู่ไม่ไกลจาก “พุทธอุทยานเขาเล่” ปอเทืองกำลังบานสะพรั่งสวยงามตระการตา กลายเป็นจุดเช็กอินท่องเที่ยวชมความงาม ที่จะถ่ายภาพไปอวดกันได้อีกแห่งหนึ่ง

ลองไปเที่ยว อ.สะเดา สักครั้ง เพื่อเก็บความประทับใจในชีวิต.

สุวิทย์ แก้วห่อทอง รายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เทศกาลเที่ยวสะเดาสงขลาสุวิทย์ แก้วห่อทองอำเภอสะเดาพุทธอุทยานเขาเล่ทุ่งปอเทืองข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้